Aktuální kurz:
  • EUR: 26.410 (25.05.2017)

Facebook link
EUREGNIA.cz > Odborné informace > e-Aktuality > Článek

Změna letního času

Dne 27.10.2013 dojde ke změně letního času na zimní. Hodiny se posunou o jednu hodinu zpět ve 3 hodiny letního času na 2. hodinu ranní středoevropského času. Ve svém
důsledku to znamená, že odpracovaná směna, která připadne na konec letního času, bude o hodinu delší. Ovšem toto prodloužení stanovené týdenní pracovní doby mzdu zaměstnanců neovlivní. Vlivem posunu času k žádné přesčasové práci nedochází.