Aktuální kurz:
  • EUR: 26.915 (29.05.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Změny daňového řádu od roku 2015

Za obchodní korporaci bude moci jednat pouze jeden statutární orgán,

a to i za předpokladu,
že v zakladatelských dokumentech byla uvedena, nutnost účasti více členů statutárních orgánů.

Oznamovací povinnost u FO, jejíž povinností bude ohlásit přijetí osvobozeného příjmu vyššího než 5 mil. Kč – jinak hrozí pokuta ve výši 15 % takového příjmu. Tato povinnost se vztahuje na příjmy, které poplatník obdrží po 1.1.2015

Pořádková pokuta se zvyšuje z 50 tis. Kč na 500 tis. Kč, pokud daňový subjekt nesplní zcela nebo zčásti svou povinnost, nebo ji splní opožděně. Správce daně mu může uložit pokutu i opakovaně. Poplatník, který se zpozdí při podání daně z příjmu fyzických osob, jehož základ daně je tvořen z 50 % příjmy ze závislé činnosti – tato pokuta se snižuje na desetinu.