Aktuální kurz:
  • EUR: 26.915 (29.05.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Změny týkající se dohod konaných mimo pracovní poměr

Doposud nejednotná pravidla ukončení dohod (DPP, DPČ) byla sjednocena tak, že nyní lze ukončit buď dohodou ke sjednanému dni,

nebo výpovědí s patnáctidenní výpovědní dobou, nebo okamžitým zrušením (v případě, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr). Vždy je zapotřebí písemné formy.