Aktuální kurz:
  • EUR: 25.160 (23.01.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Změny v režimu přenesené daňové povinnosti od roku 2016

Režim přenesené daňové povinnosti se v novém roce rozšíří o následující novinky, a to:
  • Dodání nemovité věci – od 1.1.2016 plátce, který dodává nemovitost jinému plátci
    se rozhodne, že uplatní daň (i když by toto dodání mohlo být od DPH osvobozeno) = režim přenesené daňové povinnosti.
  • Dodání elektřiny nebo plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
    (pozn. za obchodníka se nepovažuje osoba, jejímž předmětem podnikání je pouze výroba elektřiny tj. bez přenosu a distribuce). Převod záruky původu původu elektřiny z obnovitelných zdrojů. 
  • Vzájemná dohoda plátců u plnění pod 100 000 Kč – pokud se plátci dohodnou mezi sebou písemně, může zdanitelné plnění, které je pod 100 000 Kč také podléhat režimu přenesené daňové povinnosti (platnost od 1.2.2016).
  • Evidence pro účely DPH nahrazena kontrolním hlášením – nebudou se uvádět množstevní jednotky.