Aktuální kurz:
  • EUR: 25.600 (24.06.2019)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Zveřejnění účetní závěrky

Po podání daňového přiznání a schválení hospodaření společnosti valnou hromadou, bude vaším dalším krokem zveřejnění účetní závěrky.

Tuto povinnost mají účetní jednotky, které jsou zapsány v obchodním rejstříku (tj. s.r.o.) a kterým to stanovuje zvláštní předpis. Zveřejněním se rozumí uložením (rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha) do sbírky listin. Tato povinnost je splněna v okamžiku předání účetní závěrky rejstříkovému soudu.