Aktuální kurz:
  • EUR: 26.590 (05.06.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy

Firmy, které se zapisují do obchodního rejstříku, jsou povinny zveřejnit účetní závěrku jejím uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. V případě, že firma má povinnost auditu, zveřejňuje nejen účetní závěrku, ale i výroční zprávu.

Firmy jsou povinny zveřejnit i informaci o tom, že zveřejňované účetní záznamy nebyly případně schváleny.

Nezveřejnění účetní závěrky nebo výroční zprávy se považuje za správní delikt a finanční úřad může uložit pokutu do výše 3 % hodnoty aktiv celkem.

Účetní závěrka a výroční zpráva se archivuje po dobu 10 let.

Způsoby zveřejňování účetní závěrky i výroční zprávy jsou stanoveny v § 21a zákona o účetnictví.