Current exchange rates:

  • EUR: 25.690 (20.10.2017)

Facebook link
Euregnia.cz/en > Professional information

Professional information

e-Aktuality

16.10.2017
Nazapomeňte si v neděli 29/10/2017 přesunout hodiny z letního na zimní čas. Ručičky si přesuneme ve 3hodiny v noci na 2hodiny.
16.10.2017
Ve dnech 20. a 21. října 2017 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR .
16.10.2017
V neděli 1. října se opět v areálu uherskohradišťské Diakonie – střediska CESTA
16.10.2017
Účtenky mohou zákazníci registrovat dvěma způsoby, a to prostřednictvím webového formuláře
16.10.2017
Další oběť.  Firma, která patří mezi velkou čtyřku finančních specialistů (spolu s EY, PwC a KPMG) ale ujišťuje,
09.10.2017
Zákon č. 327/2017 přináší s účinností od 1. 1. 2018 koncepční novelizaci podpory zaměstnávání zdravotně postižených osob.
09.10.2017
Poslanci odhlasovali nový zákon o platebním styku.
09.10.2017
Při závažném podezření na riziko neodvedení daně bude Finanční správa nyní přistupovat k plátcům DPH vstřícněji.
11.09.2017
V neděli 1. října se uskuteční v pořadí už 3. benefiční běh „2 míle pro Diakonii“,
11.09.2017
Kvalifikovaný daňový poradce poskytuje celou řadu výhod a garancí.
11.09.2017
Poplatníci, kteří podají Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a Přiznání k dani z nemovitých věcí jinak než elektronicky,
11.09.2017
Dlouhodobé ošetřovné pomůže v době bezprostředně po propuštění ošetřovaného z nemocnice, například po vážném úrazu nebo nemoci.
11.09.2017
Dne 7. června 2017 více než 70 zástupců členských států OECD podepsalo multilaterální smlouvu,
11.09.2017
Vláda schválila návrh předložený Ministerstvem práce a sociálních věcí, kterým se od 1. 1. 2018 zvýší minimální měsíční mzda
11.09.2017
Nejvyšší správní soud (NSS) vydal rozsudek, který se odklání od důvodové zprávy k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014, která doposud upravovala výši daně z nabytí nemovitých věcí.
09.06.2017
Slovácké léto je sportovně kulturní událost s bohatým doprovodným programem, která se tradičně odehrává na začátku letních prázdnin (letos v termínu 30.6.-9.7.2017) přímo v historickém centru Uherského Hradiště.
09.06.2017
Počínaje rokem 2018 by měli mít podnikatelé ucelený přehled o tom, které povinnosti musí plnit podle českých zákonů.
09.06.2017
Senátoři schválili novelu, která nezaměstnaným zakazuje přivydělávat si na dohodu o provedení práce.
09.06.2017
Dne 1. 6. 2017 nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, která vyšla ve sbírce zákonů pod č. 64/2017 Sb.
09.06.2017
Poslanecká sněmovna schválila novelu, která zvýší nemocenskou dávku dlouhodobě nemocným.
09.06.2017
Po 29. květnu 2017 již Češi začali vydělávat na sebe.
09.06.2017
Finanční správa aktualizovala metodiku elektronické evidence tržeb pro tyto subjekty. Zvýšila limit pro uplatnění výjimky z povinnosti evidovat tržby pro vedlejší podnikatelskou činnost.
10.05.2017
Pod 4,5 procenta poklesla v dubnu nezaměstnanost v České republice. Bez práce je pouze 327 tisíc lidí, o téměř 88 tisíc méně než loni na jaře.
10.05.2017
Jestliže se poplatník přihlásí k zasílání údajů pro placení daně e-mailem,
10.05.2017
Ministerstvo financí a Finanční správa významným způsobem rozšiřují možnost využití tzv. institutu paušální daně,
10.05.2017
Na institut nespolehlivého plátce už jsme si zvykli a nyní budeme mít v zákoně o DPH také institut nespolehlivé osoby,
11.04.2017
Poplatníci letos odevzdali prakticky stejný počet daňových přiznání k dani z příjmů jako v loňském roce.
11.04.2017
Cílem kontroly zaměřené na DPH u elektronických obchodů bude mimo jiné posoudit,
11.04.2017
Za necelé tři měsíce vyprší lhůta, po kterou lze zdanit korunové dluhopisy nakoupené v roce 2013.
11.04.2017
PES umožní podnikatelům, aby si spravovali přes internet a na jednom místě přehled svých povinností vyplývajících ze zákonů a prováděcích vyhlášek.
11.04.2017
Podáním přehledu, Vaše povinnosti nekončí:
11.04.2017
Bankovní rada České národní banky na mimořádném zasedání 6. dubna 2017 ukončila s okamžitou platností kurzový závazek,
08.03.2017
Připravuje se nová kniha Historie a současnost podnikání v Uherském Hradišti a Uherském Brodě, na které se Euregnia podílí. Vyjde na podzim 2017.
08.03.2017
Euregnia organizuje v Uherském Hradišti jedinečnou akci – Kulatý stůl FINTECH. Určeno pro znalce elektronické identity, Bitcoinů atd. Jste zváni.
08.03.2017
V neděli 4.3.2017 oslavil Akropolis Uherské Hradiště na Klubu kultury v Uh.Hradišti 10 let existence. V programu vystoupilo 400 dětí od miniškolky po dospělé. Přejeme hodně úspěchů do dalších let.
08.03.2017
Nařízením vlády č. 363/2016 Sb. dochází k zavedení letního času.
08.03.2017
1. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)
08.03.2017
Vláda schválila návrh ministra spravedlnosti na změnu insolvenčního zákona, která zpřístupňuje institut oddlužení širšímu okruhu poctivých dlužníků,
08.03.2017
Od roku 2017 se u exekučních srážek snížila nezabavitelná částka mzdy na 6.154 Kč.
08.03.2017
Plátci DPH, kteří v roce 2016 pochybili v souvislosti s podáním kontrolního hlášení a vznikla jim tudíž povinnost uhradit některou z „fixních“ pokut
08.03.2017
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob/právnických osob se podává podle § 136 odst. 1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období.
09.02.2017
Daňoví poplatníci v ČR budou letos pracovat na odvod daní 169 dní, tedy stejně jako loni.
09.02.2017
Na černé listině nespolehlivých plátců skončí nově každý, kdo dluží na DPH za poslední 3 měsíce více jak 500tis Kč
09.02.2017
Zaručená mzda je odstupňovaná podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce.
09.02.2017
Druhá vlna elektronické evidence tržeb startuje již 1. března 2017
09.02.2017
Za zdaňovací období 2016 se použije dosavadní úprava, tj. bez možnosti uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na dítě a limit výdajů:
09.02.2017
která právě nabyla účinnosti, přináší mj. tyto změny :
09.01.2017
Daňové zvýhodnění na druhé dítě vzroste o 200 Kč měsíčně (tj. o 2 400 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě potom o 300 Kč měsíčně (tj. o 3 600 Kč ročně) oproti roku 2016.
09.01.2017
Dnem 1. 3. 2017 startuje druhá fáze elektronické evidence tržeb.
09.01.2017
Od 1. 1. 2017 se noviny a časopisy přesouvají do druhé snížené sazby DPH (tedy z 15 % na 10 %).
09.01.2017
Cestovní náhrady v roce 2017
09.01.2017
Příští měsíc nabude účinnosti zásadní novela občanského zákoníku č. 460/2016 Sb. přinášející mezi jinými tyto změny:
07.12.2016
Poplatník, který si o tuto službu na FÚ zažádá, obdrží každoročně před splatností první splátky daně
07.12.2016
Dohled nad celým trhem se spotřebitelskými úvěry, a to včetně nebankovních společností, bude od 1. prosince 2016 postupně vykonávat Česká národní banka.
07.12.2016
Dosavadní přestupkový zákon č. 200/1990 Sb. bude v příštím roce nahrazen dvěma předpisy –
07.12.2016
Ministerstvo financí ČR připravuje nový zákon o daních z příjmu, který je poslední původní zákon z let 1990 se stovkami novelizací.
07.12.2016
Zaměstnavatelé, OSVČ a další plátci budou nově zasílat pojistné na účty s odlišným číslem, než na které byli dosud zvyklí.
07.12.2016
Doprovodným zákonem k zákonu o elektronické evidenci tržeb byla přijata i novela zákona o daních
07.12.2016
V souvislosti s novelou zákona o DPH se od 1. prosince 2016
09.11.2016
Zavádí se možnost tzv. nápravných opatření (self-cleaning), kdy zájemce o zakázku, který nesplňuje základní způsobilost dle zákona (např. má nedoplatky na pojistném),
09.11.2016
Od 1. 1. 2017 dochází ke změně ve znění popisu XML struktury EPO formuláře Kontrolního hlášení a to z důvodu zpřísnění kontroly kontrolních hlášení podaných z datových schránek, která jsou zároveň tzv. rychlou odpovědí na výzvu.
09.11.2016
Finanční instituce budou povinně sdílet vybrané informace o účtech fyzických (případně i právnických osob) a vlastníků tzv. pasivních entit, a to již za rok 2016.
09.11.2016
Nařízením vlády č. 296/2016 ze dne 31.8.2016 došlo k doplnění služeb, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti o vybrané služby elektonických komunikací.
09.11.2016
Poslanci a senátoři zpřísnili zákon o prokazování původu majetku.
09.11.2016
Náhrada mzdy v nemoci, kterou zaměstnancům vyplácí zaměstnavatel, bude nadále poskytována až od 4.dne pracovní neschopnosti.
09.11.2016
Minimální měsíční zálohy u zdravotního pojištění se v roce 2017 zvýší
10.10.2016
Přestože muži v podnikání stále převládají, jejich počet v posledních letech stagnuje a dominuje trend trvalého růstu počtu podnikajících žen.
10.10.2016
Dodávky malého rozsahu v hodnotě do 2.000.000,- Kč (u stavebních do 6.000.000,- Kč) nepodléhají zákonným pravidlům o veřejných zakázkách; pravidla výběru dodavatele si stanoví sám zadavatel při zohlednění zásady rovnosti, transparentnosti a ceny obvyklé.
10.10.2016
Daň z nabytí nemovitosti platí od 1.listopadu namísto prodejců kupující, což s sebou přináší hned několik zásadních změn.
10.10.2016
Finanční správa letos ke konci září přijala celkově 2,35 milionu kontrolních hlášení k dani z přidané hodnoty (DPH). Z toho přišlo finančním úřadům téměř 114 tisíc hlášení po termínu.
10.10.2016
Navrhovanou hranici důchodového věku 65 let tak dosáhnou dle současné legislativní úpravy muži, bezdětné ženy a ženy s jedním dítětem v roce 2030.
10.10.2016
Minimální mzda stoupne od 1. ledna na 11 tisíc korun měsíčně, o navýšení o 1100 korun rozhodla na základě dohody se sociálními partnery vláda.
09.09.2016
Od 1. července 2016 mají občané možnost získat výpis z Centrální evidence exekucí ČR na 981 pobočkách České pošty, které disponují Czech POINTy.
09.09.2016
Dochází ke zvýšení tlaku finanční správy na daňové poplatníky.
09.09.2016
Dne 1. října 2016 vstoupí v účinnost zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s deklarovaným cílem zjednodušení a zlevnění zadávacího procesu.
09.09.2016
Nových a především vyšších slev na děti se dočkají rodiče, kteří mají dvě, tři a více dětí.
09.09.2016
Daňový bonus se zpřísní. Vyplácen je lidem, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na vyživované dítě a dostanou se poté do záporné hodnoty.
09.09.2016
Zavedení institutu nespolehlivé osoby, který doplní dosavadní institut nespolehlivého plátce.
09.09.2016
Praha, 29. srpna 2016 – Ministr financí Andrej Babiš dnes oznámil, že se elektronizace tržeb nebude v první fázi týkat stánkového prodeje občerstvení.
09.06.2016
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje Vás srdečně zve na Svatojánský taneční večer dne 24. června 2016 od 19 hodin.
09.06.2016
Dnem 7. června nabyl účinnosti zákon č. 161/2016 Sb. rušící soudní poplatek při prvozápisu tzv. jednoduché s.r.o. do obchodního rejstříku u notáře a snižující celkovou odměnu notáři na nejvýše 3.300,- Kč.
09.06.2016
Dotace je poskytována na: externí vzdělávací aktivity, interního lektora a mzdový příspěvek.
09.06.2016
Jestliže vám daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2015 zpracovává daňový poradce,
09.06.2016
1. května 2016 nabyla účinnost novela zákona o DPH, kerá se týká elektronické formy podání.
09.06.2016
Od příštího roku přichází v platnost otcovská dovolená tzn., že tatínkové si budou moci vzít po narození potomka týdenní dovolenou.
20.05.2016
Májová akce klubu EUREGNIA
11.04.2016
V dubnu byste neměli zapomenout na tyto termíny:
11.04.2016
Podnikatelé dodávající své zboží či služby koncovým spotřebitelům mají nově povinnost informovat zákazníky o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů
11.04.2016
Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru.
11.04.2016
Finanční instituce (včetně některých svěřeneckých fondů) budou povinny sbírat informace o svých klientech, rezidentech ve smluvních státech.
11.04.2016
Po podání daňového přiznání a schválení hospodaření společnosti valnou hromadou, bude vaším dalším krokem zveřejnění účetní závěrky.
11.04.2016
Od 24. dubna do 24. května bude Finanční správa rozesílat daňové složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí.
11.04.2016
Novela zákona o sociálních službách přinese zvýšení příspěvku na péči poprvé od roku 2007.
11.04.2016
Jste-li živnostník nezapomeňte, že nejpozději do 2. května je povinnost odeslat zdravotní pojišťovně a ČSSZ přehledy
11.04.2016
Nástroj pro boj proti daňový únikům byl podepsán hlavou státu a nabyde účinnosti dne 1. prosince 2016.