Aktuální kurz:
  • EUR: 25.060 (21.02.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Inspekce práce bude kontrolovat čerpání dovolených

Blíží se léto a s ním i čas čerpání dovolených. Zaměstnavatelé se řídí zákoníkem práce, který od roku 2012 oblast řádných dovolených významně novelizoval. Přinesl nové povinnosti
spojené s vypracováním písemného plánu i jejím povinným čerpáním v roce, za který náleží.


Zákon jako první volbu jednoznačně preferuje čerpání dovolené ve volnu a v tom kalendářním roce, ve kterém na ni zaměstnanci vzniklo právo („1. rok“). V neurčení čerpání dovolené v 1. roce musí zaměstnavateli objektivně bránit naléhavé provozní důvody nebo překážky na straně zaměstnance (například mateřská dovolená, dlouhodobá nemoc atp.). V  případě, kdy nedojde z výše uvedených důvodů k vyčerpání dovolené v 1. roce, je zaměstnavatel povinen určit její čerpání zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku („2. rok“). Jediným důvodem pro její neurčení ve 2. roce je pracovní neschopnost zaměstnance nebo čerpání mateřské a rodičovské dovolené.