актуальний курс валют
  • EUR: 27.220 (23.10.2020)

Facebook link
Euregnia.cz/ru > Профессиональная информация

Профессиональная информация

e-Aktuality

06.10.2020
Testování zaměstnanců na koronavirus je daňově uznatelným nákladem nejen v případě povinných testů, ale i pokud jde o dobrovolné testování související s chodem firmy.
10.09.2020
povinnost nosit roušku ve všech uzavřených veřejných prostorech včetně pracovišť, kanceláří, provozoven, obchodů, restaurací apod.; výjimku tvoří zaměstnanci vykonávající práci trvale na jednom pracovním místě s rozestupy min. 2 metry; další výjimkou jsou zaměstnanci, kteří byly kvůli zátěži teplem zařazeni do kategorie prací 3 nebo 4; roušku si mohou sundat hosté v restauraci během konzumace
10.05.2019
Podle něj budou muset začít evidovat tržby i podnikatelé, kteří spadají do 3. a 4. fáze
10.05.2019
Operativní spolupráce při výměně informací mezi policisty, celníky a specialisty Finanční správy zapojených v Daňové Kobře umožňuje lépe analyzovat jednotlivé případy a
11.04.2019
PŘIDEJTE SE A SBÍREJTE KILOMETRY S NÁMI
11.04.2019
V nejbližších dnech nabydou účinnosti oba tuzemské předpisy k unijnímu nařízení GDPR o ochraně osobních údajů (adaptační zákon a doprovodný zákon).
11.04.2019
Změna unijní legislativy s sebou přináší povinnost zaměstnance vybavit se na každou pracovní cestu do jiného členského státu EU potvrzením A1, které si v dostatečném předstihu vyžádá prostřednictvím zaměstnavatele.
11.04.2019
V pondělí 8. dubna 2019 byla poslední možnost podat daňové přiznání bez sankcí za pozdní podání. Finanční správa vybrala do pondělní půlnoci celkem 2 402 484 přiznání. Fyzické osoby jich podaly 2 055 852 a právnické osoby 346 632 podání.
11.04.2019
V účinnost vstoupila počátkem dubna také novela zákona o směnárenské činnosti. Novela zavádí:
11.04.2019
Tzv. daňový balíček představuje soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a daňového řádu.
09.04.2019
Tzv. daňový balíček představuje soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a daňového řádu. Poslanecká sněmovna jej schválila už koncem loňského roku, senátoři ho však vrátili poslancům s pozměňovacími návrhy. Jenže s nimi neuspěli a zákon prošel tak, jak ho původně navrhovalo Ministerstvo financí.
08.03.2019
Od 14. září 2019 nastanou důležité změny v oblasti online plateb.Transakce, které budou prováděné po internetu, čeká nově povinnost náročnějšího ověření platícího zákazníka.
08.03.2019
Intrastat je statistický systém, sledující pohyb zboží u plátců DPH v rámci Evropské unie.
08.03.2019
Účetní odpisy vyjadřují snížení hodnoty majetku, kdy toto snížení má trvalý charakter.
08.03.2019
Ministerstvo financí zahájilo práce na vládním návrhu zákona, díky kterému se výrazně zjednoduší odvodové povinnosti a administrativní náročnost podnikání malým živnostníkům z řad OSVČ.
08.03.2019
Termín podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2018 a také platba daně je nejpozději v pondělí 1. dubna 2019. Přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a také na okresní správu sociálního zabezpečení čtvrtek 2. května 2019.
04.03.2019
Pozor na zneužívání telefonické komunikace při uzavírání smluv s poskytovateli služeb, nejčastěji v oblasti IT. Tyto případy již nepostihují jen bezmocné spotřebitele, stále častěji se obětmi stávají i firmy. Obchodník vám zavolá s nabídkou popsanou tak lákavě, že by ji nikdo neodmítl – zviditelnění vaší obchodní značky v internetovém prostředí, její zařazení do důležitých databází a vyhledávacích nástrojů, rozšíření zákaznické základny apod.
22.02.2019
Podmětem pro uspořádání konference byla řada „hackerových“ útoků na počítačové sítě firem z našeho regionu. Podrobnosti naleznete v příloze.
25.01.2019
Podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2019 by neměli zapomenout zejména poplatníci,
11.05.2018
V neděli 13. května se několik desítek „dobroběžců“ sešlo při 4. benefičním běhu 2 míle pro Diakonii na podporu Diakonie ČCE – střediska CESTA Uherské Hradiště. Ve výzvách předcházejících běhu běžci a cyklisté spálili téměř milión kalorií.
11.05.2018
Souhlas je pouze jedním z právních důvodů, jeho užití je omezeno zejména na případy, kdy nelze využívat ostatní důvody.
11.05.2018
Proběhla soutěž o největší byrokratickou absurditu, která je součástí podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku a Česká spořitelna Živnostník roku.
11.05.2018
Nárok na dlouhodobé ošetřovné vznikne tomu, kdo dlouhodobě pečuje o člena rodiny v domácím prostředí alespoň po dobu 30 dnů a nemůže kvůli tomu chodit do zaměstnání nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.
11.05.2018
Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou centrálně zpracovávány a rozesílány poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami, které nemají zřízenu datovou schránku a nezažádali o zasílání podkladů pro platbu e-mailem.
11.04.2018
K čemu je dobré správní soudnictví a Nejvyšší správní soud –
11.04.2018
Veškeré podnikatelské subjekty budou od 25. května tohoto roku povinny dodržovat standardy unijního nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Prvním krokem přípravy musí být interní analýza stavu (tzv. bezpečnostní audit) zahrnující přehled toho:
11.04.2018
V Česku je plátcem DPH téměř každý šestý podnikatelský subjekt. Nejpočetnější skupinu plátců tvoří živnostníci a společnosti s ručením omezeným. Počet plátců DPH se zvýšil zejména po zavedení nové povinnosti, tzv. kontrolního hlášení.
11.04.2018
Od 1. ledna 2018 mají všechny právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku nově povinnost zapsat své skutečné majitele do neveřejné evidence vedené u rejstříkových soudů. V prvním roce zatím ještě bez poplatku.
11.04.2018
Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, musíte za uplynulý rok podat Přehled o příjmech a výdajích také zdravotní pojišťovně.
11.04.2018
Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení nový návrh zákona o evidenci tržeb. V této novele se počítá například se zavedením tzv. offline režimu pro nejmenší podnikatele.
11.04.2018
Poslanecká sněmovna schválila dne 21. března 2018 novelu daňového řádu, která usnadní spolupráci mezi daňovými orgány členských států Evropské unie a zlepší akceschopnost Finanční správy při získávání informací potřebných pro správu daní.
09.02.2018
EUREGNIA pořádá v srdci Slovácka komplexní a dlouhodobý cyklus seminářů Základy daňové sebeobrany - Daňový řád 2018.
09.02.2018
Euregnia s.r.o. ve spolupráci s Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně připravila diskusní setkání s JUDr. Josefem Baxou, předsedou Nejvyššího správního soudu.
09.02.2018
Rafinovaný daňový podvod, jehož nebezpečnost zvyšovalo zapojení firem s dlouholetou historií, zastavila spolupráce Finanční správy a Finančního analytického úřadu s Policií ČR.
09.02.2018
Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení tzv. daňový balíček pro rok 2019.
09.02.2018
Den daňové svobody představuje jednoduchou, laicky srozumitelnou reprezentaci daňové zátěže v ekonomice. Používaná metoda výpočtu rozděluje rok na dvě části v poměru odpovídajícím podílu celkových daňových příjmů a čistého národního důchodu.
09.02.2018
Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2017 bez daňového poradce (a také platba daně) je nejpozději v pondělí 3. dubna 2018.
09.02.2018
Podnikatelé a pronajímatelé mají v daňovém přiznání za rok 2017 ještě možnost volby.
09.02.2018
V připravované reformě systému DPH v Evropě navrhuje Evropská komise zřídit kategorii „certifikované osoby povinné k dani“, která by mohla vyžívat určitých zjednodušení už i v rámci stávajícího systému DPH.
09.01.2018
Výše cestovních náhrad v tabulce:
09.01.2018
Možnosti prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč zůstávají pro rok 2018 ve stejném rozsahu, jako tomu bylo v roce 2017.
09.01.2018
Od nového roku jsou okruhy povinných položek formuláře kontrolního hlášení DPH dány přímo zákonem o DPH (došlo k novelizaci ustanovení § 101d odst. 1).
09.01.2018
Ústavní soud koncem loňského roku rozhodl o odložení třetí a čtvrté fáze elektronické evidence tržeb do doby, než bude provedena novela tohoto zákona.
09.01.2018
V roce 2018 dochází i ke snížení stropu výdajů uplatňovaných procentem z příjmů (tzv. paušální výdaje) ve všech pásmech na polovinu:
09.01.2018
Daňové zvýhodnění na první dítě se zvýšilo od letošního ledna o 150 Kč měsíčně (o 1 800 Kč ročně).
09.01.2018
Zvýšení minimální mzdy
08.12.2017
Klienti Fio banky mohou posílat tuzemské platby s jistotou, že je příjemce obdrží ještě ten samý pracovní den. Stačí je zadat do 12 hodin.
08.12.2017
Téměř půl milionu Čechů zkouší štěstí ve druhém kole účtenkové loterie.
08.12.2017
První by se týkala předplacených služeb mobilních operátorů, další tržeb u obchodní letecké přepravy v případě prodeje letenek v zahraničí a poslední tržeb z vybraných hazardních her, zejména sázek.
08.12.2017
Aby byl zaměstnavatel oprávněn cizince zaměstnat, vyžaduje zákon č. 435/2004 Sb., neboli Zákon o zaměstnanosti v § 89 splnění některé z následujících podmínek:
08.12.2017
Dnem 13. 1. 2018 nabude účinnosti nově kodifikovaný zákon o platebním styku č. 370/2017 Sb. Z hlediska uživatelů platebních služeb jsou významné zejména tyto změny:
08.12.2017
Novela zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní („Zákon“) zavádí novou povinnost pro společnosti nadnárodních skupin,
09.11.2017
Vláda schválila výjimku z povinnosti evidovat tržby.
09.11.2017
Od ledna příštího roku budou vyšší starobní důchody. Důchody se zvýší o 4 %,
09.11.2017
Novelou občanského zákoníku č. 303/2017 Sb. byl zrušen status veřejné prospěšnosti,
09.11.2017
Finanční správa upozorňuje daňovou veřejnost na zveřejnění nových vzorů tiskopisů pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnance) a pro plátce daně ze závislé činnosti (zaměstnavatele).
09.11.2017
Každý český daňový subjekt, který je součástí nadnárodní skupiny podniků, jejichž společné výnosy za celou skupinu přesahují 750 mil. eur, musí v rámci automatické výměny informací nově podávat tzv. Ohlášení.
09.11.2017
Nařízením vlády č. 286/2017 Sb. dochází s účinností od 1. 1. 2018 ke zvýšení všech úrovní zaručené mzdy (mzda minimální je totožná s úrovní 1. skupiny prací; měsíční hodnoty se týkají plného úvazku):
09.11.2017
Finanční správa bude k zajištění úhrady částky stanovené v zajišťovacím příkaze namísto exekuce využívat v maximální možné míře alternativní prostředky.
16.10.2017
Nazapomeňte si v neděli 29/10/2017 přesunout hodiny z letního na zimní čas. Ručičky si přesuneme ve 3hodiny v noci na 2hodiny.
16.10.2017
Ve dnech 20. a 21. října 2017 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR .
16.10.2017
V neděli 1. října se opět v areálu uherskohradišťské Diakonie – střediska CESTA
16.10.2017
Účtenky mohou zákazníci registrovat dvěma způsoby, a to prostřednictvím webového formuláře
16.10.2017
Další oběť.  Firma, která patří mezi velkou čtyřku finančních specialistů (spolu s EY, PwC a KPMG) ale ujišťuje,
09.10.2017
Zákon č. 327/2017 přináší s účinností od 1. 1. 2018 koncepční novelizaci podpory zaměstnávání zdravotně postižených osob.
09.10.2017
Poslanci odhlasovali nový zákon o platebním styku.
09.10.2017
Při závažném podezření na riziko neodvedení daně bude Finanční správa nyní přistupovat k plátcům DPH vstřícněji.
11.09.2017
V neděli 1. října se uskuteční v pořadí už 3. benefiční běh „2 míle pro Diakonii“,
11.09.2017
Kvalifikovaný daňový poradce poskytuje celou řadu výhod a garancí.
11.09.2017
Poplatníci, kteří podají Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a Přiznání k dani z nemovitých věcí jinak než elektronicky,
11.09.2017
Dlouhodobé ošetřovné pomůže v době bezprostředně po propuštění ošetřovaného z nemocnice, například po vážném úrazu nebo nemoci.
11.09.2017
Dne 7. června 2017 více než 70 zástupců členských států OECD podepsalo multilaterální smlouvu,
11.09.2017
Vláda schválila návrh předložený Ministerstvem práce a sociálních věcí, kterým se od 1. 1. 2018 zvýší minimální měsíční mzda
11.09.2017
Nejvyšší správní soud (NSS) vydal rozsudek, který se odklání od důvodové zprávy k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014, která doposud upravovala výši daně z nabytí nemovitých věcí.
09.06.2017
Slovácké léto je sportovně kulturní událost s bohatým doprovodným programem, která se tradičně odehrává na začátku letních prázdnin (letos v termínu 30.6.-9.7.2017) přímo v historickém centru Uherského Hradiště.
09.06.2017
Počínaje rokem 2018 by měli mít podnikatelé ucelený přehled o tom, které povinnosti musí plnit podle českých zákonů.
09.06.2017
Senátoři schválili novelu, která nezaměstnaným zakazuje přivydělávat si na dohodu o provedení práce.
09.06.2017
Dne 1. 6. 2017 nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, která vyšla ve sbírce zákonů pod č. 64/2017 Sb.
09.06.2017
Poslanecká sněmovna schválila novelu, která zvýší nemocenskou dávku dlouhodobě nemocným.
09.06.2017
Po 29. květnu 2017 již Češi začali vydělávat na sebe.
09.06.2017
Finanční správa aktualizovala metodiku elektronické evidence tržeb pro tyto subjekty. Zvýšila limit pro uplatnění výjimky z povinnosti evidovat tržby pro vedlejší podnikatelskou činnost.
10.05.2017
Pod 4,5 procenta poklesla v dubnu nezaměstnanost v České republice. Bez práce je pouze 327 tisíc lidí, o téměř 88 tisíc méně než loni na jaře.
10.05.2017
Jestliže se poplatník přihlásí k zasílání údajů pro placení daně e-mailem,
10.05.2017
Ministerstvo financí a Finanční správa významným způsobem rozšiřují možnost využití tzv. institutu paušální daně,
10.05.2017
Na institut nespolehlivého plátce už jsme si zvykli a nyní budeme mít v zákoně o DPH také institut nespolehlivé osoby,
11.04.2017
Poplatníci letos odevzdali prakticky stejný počet daňových přiznání k dani z příjmů jako v loňském roce.
11.04.2017
Cílem kontroly zaměřené na DPH u elektronických obchodů bude mimo jiné posoudit,
11.04.2017
Za necelé tři měsíce vyprší lhůta, po kterou lze zdanit korunové dluhopisy nakoupené v roce 2013.
11.04.2017
PES umožní podnikatelům, aby si spravovali přes internet a na jednom místě přehled svých povinností vyplývajících ze zákonů a prováděcích vyhlášek.
11.04.2017
Podáním přehledu, Vaše povinnosti nekončí:
11.04.2017
Bankovní rada České národní banky na mimořádném zasedání 6. dubna 2017 ukončila s okamžitou platností kurzový závazek,
08.03.2017
Připravuje se nová kniha Historie a současnost podnikání v Uherském Hradišti a Uherském Brodě, na které se Euregnia podílí. Vyjde na podzim 2017.
08.03.2017
Euregnia organizuje v Uherském Hradišti jedinečnou akci – Kulatý stůl FINTECH. Určeno pro znalce elektronické identity, Bitcoinů atd. Jste zváni.
08.03.2017
V neděli 4.3.2017 oslavil Akropolis Uherské Hradiště na Klubu kultury v Uh.Hradišti 10 let existence. V programu vystoupilo 400 dětí od miniškolky po dospělé. Přejeme hodně úspěchů do dalších let.