Aktuální kurz:
  • EUR: 26.140 (03.03.2021)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality

e-Aktuality

Testování zaměstnanců na koronavirus je daňově uznatelným nákladem nejen v případě povinných testů, ale i pokud jde o dobrovolné testování související s chodem firmy.
povinnost nosit roušku ve všech uzavřených veřejných prostorech včetně pracovišť, kanceláří, provozoven, obchodů, restaurací apod.; výjimku tvoří zaměstnanci vykonávající práci trvale na jednom pracovním místě s rozestupy min. 2 metry; další výjimkou jsou zaměstnanci, kteří byly kvůli zátěži teplem zařazeni do kategorie prací 3 nebo 4; roušku si mohou sundat hosté v restauraci během konzumace
Podle něj budou muset začít evidovat tržby i podnikatelé, kteří spadají do 3. a 4. fáze
Operativní spolupráce při výměně informací mezi policisty, celníky a specialisty Finanční správy zapojených v Daňové Kobře umožňuje lépe analyzovat jednotlivé případy a
V nejbližších dnech nabydou účinnosti oba tuzemské předpisy k unijnímu nařízení GDPR o ochraně osobních údajů (adaptační zákon a doprovodný zákon).
Změna unijní legislativy s sebou přináší povinnost zaměstnance vybavit se na každou pracovní cestu do jiného členského státu EU potvrzením A1, které si v dostatečném předstihu vyžádá prostřednictvím zaměstnavatele.
V pondělí 8. dubna 2019 byla poslední možnost podat daňové přiznání bez sankcí za pozdní podání. Finanční správa vybrala do pondělní půlnoci celkem 2 402 484 přiznání. Fyzické osoby jich podaly 2 055 852 a právnické osoby 346 632 podání.
V účinnost vstoupila počátkem dubna také novela zákona o směnárenské činnosti. Novela zavádí:
Tzv. daňový balíček představuje soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a daňového řádu.
Tzv. daňový balíček představuje soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a daňového řádu. Poslanecká sněmovna jej schválila už koncem loňského roku, senátoři ho však vrátili poslancům s pozměňovacími návrhy. Jenže s nimi neuspěli a zákon prošel tak, jak ho původně navrhovalo Ministerstvo financí.
Od 14. září 2019 nastanou důležité změny v oblasti online plateb.Transakce, které budou prováděné po internetu, čeká nově povinnost náročnějšího ověření platícího zákazníka.
Intrastat je statistický systém, sledující pohyb zboží u plátců DPH v rámci Evropské unie.
Účetní odpisy vyjadřují snížení hodnoty majetku, kdy toto snížení má trvalý charakter.
Ministerstvo financí zahájilo práce na vládním návrhu zákona, díky kterému se výrazně zjednoduší odvodové povinnosti a administrativní náročnost podnikání malým živnostníkům z řad OSVČ.
Termín podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2018 a také platba daně je nejpozději v pondělí 1. dubna 2019. Přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a také na okresní správu sociálního zabezpečení čtvrtek 2. května 2019.
Pozor na zneužívání telefonické komunikace při uzavírání smluv s poskytovateli služeb, nejčastěji v oblasti IT. Tyto případy již nepostihují jen bezmocné spotřebitele, stále častěji se obětmi stávají i firmy. Obchodník vám zavolá s nabídkou popsanou tak lákavě, že by ji nikdo neodmítl – zviditelnění vaší obchodní značky v internetovém prostředí, její zařazení do důležitých databází a vyhledávacích nástrojů, rozšíření zákaznické základny apod.
Podmětem pro uspořádání konference byla řada „hackerových“ útoků na počítačové sítě firem z našeho regionu. Podrobnosti naleznete v příloze.
Podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2019 by neměli zapomenout zejména poplatníci,
V neděli 13. května se několik desítek „dobroběžců“ sešlo při 4. benefičním běhu 2 míle pro Diakonii na podporu Diakonie ČCE – střediska CESTA Uherské Hradiště. Ve výzvách předcházejících běhu běžci a cyklisté spálili téměř milión kalorií.
Souhlas je pouze jedním z právních důvodů, jeho užití je omezeno zejména na případy, kdy nelze využívat ostatní důvody.
Proběhla soutěž o největší byrokratickou absurditu, která je součástí podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku a Česká spořitelna Živnostník roku.
Nárok na dlouhodobé ošetřovné vznikne tomu, kdo dlouhodobě pečuje o člena rodiny v domácím prostředí alespoň po dobu 30 dnů a nemůže kvůli tomu chodit do zaměstnání nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.
Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou centrálně zpracovávány a rozesílány poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami, které nemají zřízenu datovou schránku a nezažádali o zasílání podkladů pro platbu e-mailem.
K čemu je dobré správní soudnictví a Nejvyšší správní soud –
Veškeré podnikatelské subjekty budou od 25. května tohoto roku povinny dodržovat standardy unijního nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Prvním krokem přípravy musí být interní analýza stavu (tzv. bezpečnostní audit) zahrnující přehled toho:
V Česku je plátcem DPH téměř každý šestý podnikatelský subjekt. Nejpočetnější skupinu plátců tvoří živnostníci a společnosti s ručením omezeným. Počet plátců DPH se zvýšil zejména po zavedení nové povinnosti, tzv. kontrolního hlášení.
Od 1. ledna 2018 mají všechny právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku nově povinnost zapsat své skutečné majitele do neveřejné evidence vedené u rejstříkových soudů. V prvním roce zatím ještě bez poplatku.
Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, musíte za uplynulý rok podat Přehled o příjmech a výdajích také zdravotní pojišťovně.
Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení nový návrh zákona o evidenci tržeb. V této novele se počítá například se zavedením tzv. offline režimu pro nejmenší podnikatele.