Další aktualizovaný přehled programů COVID-19

Přinášíme vám další aktualizovaný přehled programů podpory podnikatelských subjektů v souvislosti s pandemií koronaviru. Dnes se dočtete o nových programech připravovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu.

GFX | prispevky_web | money-3536346_1920.jpg

Velký liberační balíček

Jde o dlouhodobý, vícefázový program odložení daňových povinností podnikatelů, jejich činnost byla protiepidemickými opatřeními dotčena. V různé míře se týká následujících odvodů: DPH, zálohy na dani z příjmu a zálohy na dani silniční. Konkrétní podmínky a doporučený postup je možno konzultovat s naší kanceláří. 

Záruční program COVID III

Jedná se o podporu prostřednictvím ručení Českomoravské záruční a rozvojové banky za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku protiepidemických opatření. Maximální výše zaručovaného úvěru je 50 mil. Kč a doba ručení je max. 3 roky. Zaručovaný úvěr je možné využít k úhradě provozních výdajů (mzdy, nájemné, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury apod.).

Záruka COVID PLUS

Jedná se o speciální záruční program určený pro velké exportní zaměstnavatele. Žadatel musí mít min. 250 zaměstnanců a jeho tržby musí být min. z 20 % tvořeny exportem. Maximální výše zaručovaného úvěru zde činí až 2 mld. Kč. 

The Country for the Future

V rámci tohoto soutěžního programu budou podpořeny projekty zaměřené na zavádění inovací v malých a středních podnicích v souvislosti s koronakrizí. Výše dotace za projekt bude max. 25 mil. Kč, a to max. 50 % způsobilých nákladů.

Agricovid Potravinářství II

O tuto podporu mohou až do 30. 4. žádat podnikatelé působící v oblasti výroby potravin dodávaných provozovatelům stravovacích služeb. Podmínkou je pokles příjmu o více než 25 % za rozhodné období 1. 12. 2020 až 28. 2. 2021.