Aktuální kurz:
  • EUR: 25.405 (15.10.2021)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Další nový program COVID - Nepokryté náklady

Další nový program COVID - Nepokryté náklady

19.04.2021
Již dnes startuje příjem žádostí do programu COVID – Nepokryté náklady. Jde o alternativní program k programu COVID - 2021, přičemž podnikatelé si budou moct vybrat jednu z těchto dvou kompenzací.

GFX | prispevky_web | pexels-photo-6289065.jpeg

Již dnes Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo příjem žádostí do programu COVID – Nepokryté náklady. Podpora je určena pro firmy, které se v období pandemie dostaly do ztráty, a má sloužit k uhrazení části nepokrytých fixních nákladů. Jde o alternativu k programu COVID – 2021, podnikatelé si budou moct jako podporu vybrat jednu z těchto dvou variant. Společně tyto dva programy nahradí dosavadní specifické programy na podporu podnikatelů v pandemii, vyjma programu Antivirus a Kompenzačního bonusu.

Podmínkou podpory je prokázání poklesu tržeb žadatele za srovnávané období (1.1.-28.2.2021) oproti srovnávacímu období (1.1.-28.2.2019) o alespoň 50 %. Další podmínkou je dosažení ztráty, kdy se jako důkaz použije výsledek hospodaření potvrzený účetním či daňovým. Dokládá se upravený výkaz zisku a ztráty za rozhodné období. U firem, které i po započtení dotací budou vykazovat ztrátu vyšší než 2 miliony, bude nezbytné doložit výkaz ověřený auditorem.

Výše podpory by měla dosahovat 60 % nepokrytých fixních nákladů, za které se považuje ztráta snížená o poskytnuté dotace (programy Antivirus A, B, A Plus a další dotace na způsobilé výdaje). Limit na jednoho žadatele je stanoven na částku 40 milionů korun.

Více informací se dočtete na www.mpo.cz.