Aktuální kurz:
  • EUR: 25.410 (24.09.2021)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Daňový balíček účinný od 1.dubna 2019

Daňový balíček účinný od 1.dubna 2019

09.04.2019
Tzv. daňový balíček představuje soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a daňového řádu. Poslanecká sněmovna jej schválila už koncem loňského roku, senátoři ho však vrátili poslancům s pozměňovacími návrhy. Jenže s nimi neuspěli a zákon prošel tak, jak ho původně navrhovalo Ministerstvo financí.

Daňový balíček podepsal prezident v polovině března a byl již vyhlášen ve Sbírce zákonů. Většina změn tak je účinná od 1. 4. 2019.


Daňovým balíčkem dochází ke zvýšení limitu výdajových paušálů pro živnostníky, a to na dvojnásobek současného stavu. Zatímco v současnosti je maximální limit výdajů, které si podnikatel může uplatnit paušálem, vypočítáván z částky 1 mil. Kč, nově se bude jednat o 2 mil. Kč. Maximální limity výdajových paušálů se tak zdvojnásobí.

Navýšení limitu na 2 mil. Kč bude poprvé použitelné za rok 2019, tedy v daňovém přiznání podaném v roce 2020.

Velikost uplatnitelných paušálů v procentuálním vyjádření v rozmezí 40 % až 80 % dle jednotlivých profesí zůstává nezměněná:
  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit od roku 2019 výdaje do částky 1 600 000 Kč,
  • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit od roku 2019 výdaje do částky 1 200 000 Kč,
  • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit od roku 2019 výdaje do částky 600 000 Kč,
  • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti; nejvýše lze však uplatnit od roku 2019 výdaje do částky 800 000 Kč.
Daňový balíček také reaguje na hrozbu vyšších cen tepla snížením DPH na teplo a chlad na 10 %s účinností od 1. ledna 2020.

Opatření proti daňovým únikům velkých korporací

K výrazným změnám dochází v oblasti zákona o daních z příjmů, kde je v souvislosti s transpozicí směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) navrhováno několik opatření proti daňovým únikům zejména velkých korporací.

Jedná se například o omezení odečitatelnosti úroků od základu daně limitem 80 mil. Kč nebo 30 % EBITDA, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí, zdanění ovládaných zahraničních společností nebo pravidla proti zneužívání nesouladů daňových systémů.

Nově se také zavádí povinnost pro korporace, které vyplácí do zahraničí větší podíly na zisku či další příjmy, které běžně podléhají srážkové dani, ale jsou od daně osvobozeny anebo nepodléhají zdanění, aby tuto výplatu oznámily správci daně.

Cílem je získání a následné využití dalších relevantních dat pro povinnou automatickou výměnu informací dle právních předpisů, kterými je Česká republika vázána. Dalším důvodem je poměrněvysoký odliv příjmů z přímých zahraničních investic, který je v mezinárodním srovnání ojedinělý, a s tím související potřeba přesněji zmapovat toky zisku plynoucí mimo ČR za účelem lepšího boje proti daňovým únikům.

Změny u uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj

Změny zákona o daních z příjmů se dotknou také pravidel pro uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj. Dochází ke změnám, které posílí právní jistotu podnikatelů při uplatňování těchto odpočtů. Podnikatelé již nebudou muset nezbytnou projektovou dokumentaci zpracovávat před realizací výzkumných aktivit, ale až v termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období.

Nově se v této souvislosti zavádí povinnost podnikatele zaslat jednoduché avízo finančnímu úřadu o započetí práce na výzkumném projektu, čímž dojde k jednoznačnému ukotvení data, od něhož si podnikatel výdaje spojené s výzkumným projektem bude moci uplatňovat ve formě tohoto daňového odpočtu. Právě prokázání data zahájení prací na výzkumném projektu bylo doposud jedním z častých problémů v rámci daňových kontrol.

Daňový balíček také nově zavádí zdanění tzv. zahřívaných tabákových výrobků, které budou značeny tabákovou nálepkou stejně jako ostatní tabákové výrobky. Sazba spotřební daně pro zahřívané tabákové výrobky je stanovena ve stejné výši jako pro jemně řezaný tabák nebo ostatní tabák ke kouření (2 236 Kč/kg), tj. 2,236 Kč/g tabáku obsaženého v těchto výrobcích.

zdroj: www.portal.pohoda.cz