Aktuální kurz:
  • EUR: 25.410 (24.09.2021)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Intrastat v roce 2019 - nové limity obratu

Intrastat v roce 2019 - nové limity obratu

08.03.2019
Intrastat je statistický systém, sledující pohyb zboží u plátců DPH v rámci Evropské unie.
Povinnost podávat výkazy pro Intrastat v roce 2019 mají všechny subjekty v ČR registrované k DPH, které v roce 2018 odeslaly nebo přijaly zboží do nebo z jiného členského státu , v hodnotě přesahující částku 8 mil. CZK. Do této částky se zahrnuje i hodnta zboží odeslaného nebo přijatého od neplátců DPH.
 
Povinnost vykazovat Intrastat vznikne v roce 2019 také nově těm subjektům, které přesáhnou limit 12 mil. CZK od začátku roku 2019. V měsíci, kdy byl dosažen tento limit, se musí subjekt zaregistrovat k podávání hlášení na místně příslušném celním úřadě a podat první měsíční hlášení.  V roce 2019 platí v ČR povinnost podávat výkazy Intrastatu v elektronické formě (mimo jednorázových hlášení) a to nejpozději do 12.-tého pracovního dne měsíce následujícího.