Aktuální kurz:
  • EUR: 25.410 (24.09.2021)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Nekalé praktiky poskytovatelů IT služeb

Nekalé praktiky poskytovatelů IT služeb

04.03.2019
Pozor na zneužívání telefonické komunikace při uzavírání smluv s poskytovateli služeb, nejčastěji v oblasti IT. Tyto případy již nepostihují jen bezmocné spotřebitele, stále častěji se obětmi stávají i firmy. Obchodník vám zavolá s nabídkou popsanou tak lákavě, že by ji nikdo neodmítl – zviditelnění vaší obchodní značky v internetovém prostředí, její zařazení do důležitých databází a vyhledávacích nástrojů, rozšíření zákaznické základny apod.

Když však dojde na samotné uzavírání smlouvy a vy jste vyzváni k telefonickému odsouhlasení jednotlivých služeb, vychrlí na vás obchodník položky formulované buď zcela obecně („Budeme podporovat publicitu… vyvineme úsilí o zvýšení povědomí…“), nebo nejasně a nesrozumitelně (odborné termíny z oboru IT), popřípadě si nechá potvrdit služby, které jste vůbec nechtěli a které nepotřebujete.

 

Pamatujte, že: 

- obchodník pořizuje zvukový záznam hovoru a může použít váš souhlas jako přijetí smlouvy;

- i když dáte pouhý příslib a nakonec z obchodu vycouváte, může na vás být vymáhána škoda za bezdůvodné ukončení smluvních jednání (§ 1729 odst. 1 občanského zákoníku);

- s nahrávkou může obchodník manipulovat, např. vypustit úvodní popis, kde vám sliboval hory doly, a použít jen útržky, kde potvrzujete odběr nepotřebných služeb;

- položky, které jste takto odsouhlasili a které vám obchodník může dodat, budete zřejmě muset zaplatit, i když z nich nebudete mít žádný prospěch;

- neuhrazení faktur za takové služby může skončit žalobou na vás podanou;

- od obchodníka můžete v návaznosti na telefonát obdržet tzv. písemné potvrzení smlouvy (§ 1757 občanského zákoníku), které může obsahovat jiné nebo jinak formulované položky, než které jste telefonicky odsouhlasili – pokud takové jednostranné potvrzení ihned písemně neodmítnete, stane se pro vás závazným, přestože jste je nikdy nepodepsali;

- na rozdíl od spotřebitele nemáte žádnou zákonnou lhůtu k odstoupení od smlouvy uzavřené přes telefon;

- vyvázání se ze smlouvy může být velmi drahé, i když vám obchodník takové právo přislíbí – zrušení smlouvy může být zatíženo vysokým odstupným.

 

Doporučujeme: 

- nenechat se promyšleným přemlouváním zahnat do kouta – jste pánem situace a vybíráte si čistě podle svých představ, aniž byste někomu něco dlužili;

- trvat na své představě – při hovoru zdůrazněte, co je vaším hlavním požadavkem, a že smlouva nikdy nevznikne, pokud tento požadavek nebude zcela splněn (§ 1726 občanského zákoníku);

- nepokračovat v hovoru od okamžiku, kdy je zřejmé, že tato nabídka není nic pro vás;

- nevyjadřovat souhlas ani příslib – i když máte zájem, nedávejte jej v telefonu najevo;

- místo přitakávání žádat další informace – jediné Ano, které do telefonu řeknete, je souhlas se zasláním nezávazné nabídky na váš mail;

- přenést komunikaci do písemné formy – máte právo si už v telefonu vyhradit, že platná bude pouze smlouva v listinné podobě či uzavřená mailem (§ 1758);

- vyhledat odbornou pomoc – v případě vyhrožování ze strany obchodníka se obraťte na právníka nebo nahlaste nekalé praktiky České obchodní inspekci.

 

Autor: Mgr. Petr Polanský, právník EUREGNIA, s.r.o.