Aktuální kurz:
 • EUR: 25.405 (15.10.2021)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Nová pravidla pro samotestování ve firmách

Nová pravidla pro samotestování ve firmách

16.03.2021
Vláda dne 15.3.2021 schválila novou hranici u povinného testování zaměstnanců. Nově musí své zaměstnance testovat všechny firmy s 10 a více zaměstnanci (doposud nad 50). Jaká pravidla musí firmy při samotestování dodržovat se dočtete v příspěvku níže.

GFX | prispevky_web | 7.jpg

Vláda rozhodla, že se povinnost testování zaměstnanců rozšiřuje na zaměstnavatele s 10 a více zaměstnanci, otestováni musí být do 26. 3. všichni zaměstnanci (i DPP/DPČ) mimo těch na home office. Nadále bude probíhat 1 test každý týden.

Pozor! Do počtu zaměstnanců se zahrují také zaměstnanci na mateřské či rodičovské dovolené, případně i zaměstnanci na DPP/DPČ, kteří mají v daném období uzavřenou smlouvu (a nemají v tomto období příjem). Tyto zaměstnance však není povinné testovat.

Níže naleznete deset kroků pro samotestování zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu pro zaměstnavatele a OSVČ bez zaměstnanců.

 1. Zaměstnavatel nakoupí antigenní testy schválené Ministerstvem zdravotnictví. Seznam o držitelích výjimky pro antigenní testování prováděné laickou osobou a jejich výrobcích naleznete zde: https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/.

 2. Nakoupím potřebný počet testů, buď ve velkém objemu přímo od distributora, nebo např. v lékárně. V balení musí být přiložen návod v českém jazyce. Fakturu za nakoupené testy uschovám pro případné kontroly z pojišťoven.

 3. Zaměstnancům, kteří v sedmidenním období vykonávají práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, zaměstnavatel umožní podstoupit test mimo pracoviště (platí i pro domácí prostředí). V případě, že zaměstnanec vykazuje příznaky onemocnění COVID-19, test neprovádím a postupuji podle návodu pro příznakové osoby: https://koronavirus.mzcr.cz/jak-postupovat-kdyz-mam-priznaky/.

 4. Test neprovádím u osob, které dlouhodobě vykonávají práci z domova, ani u osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 před méně než 90 dny, u osob s negativním výsledkem profesionálního testu, ani u osob, které již absolvovaly očkování. Veškeré výše uvedené výjimky se prokazují lékařskou zprávou, případně certifikátem očkování.

 5. Seznámím zaměstnance s použitím testu, tzn. příbalovou informací a návodem.

 6. Na pracovišti vyčlením vhodný prostor k testování, zaměstnance vybavím ochrannými pomůckami. Zaměstnanec, který provádí test v domácím prostředí, jej vykoná před odchodem do zaměstnání.

 7. Testy provádí zaměstnavatel nejméně 1x za sedm dní. Testy se provádí i u přidělených agenturních zaměstnanců práce a dalších podobných případů. Testy neprovádím u zaměstnanců uvedených v bodě 4. V případě, že zaměstnanec test odmítne, lze se s ním dohodnout na práci z domova, čerpání dovolené, poskytnutí neplaceného volna či změně harmonogramu rozvržení směn. Nedojde-li ke shodě, postupuje se dle Zákoníku práce jako osobní překážka na straně zaměstnance.
  Informaci o provedení a výsledku testu zaměstnance včetně jeho čísla pojištěnce je nutno evidovat do přehledu a provedených testech, ke stažení zde na stránkách MPO (odkaz níže).

 8. Použité testy vložím do tlustého černého pytle, případně dvou, opatřím sukem a ošetřím dezinfekcí. Pytel vhodím do běžné nádoby na komunální směsný odpad.

 9. Příspěvek zdravotní pojišťovny je vyplácen na maximálně 4 testy měsíčně. Dobrovolně a plně na vlastní náklady lze testy provádět i častěji.

 10. Jedenkrát měsíčně vykazuje zaměstnavatel vůči zdravotní pojišťovně počty provedených testů (formulář ke stažení na stránkách MPO níže). Lze získat příspěvek až 240 Kč za daný měsíc, přičemž první vyúčtování proběhne po skončení měsíce března.

Kompletní znění článku naleznete na stránkách MPO zde: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach--259808/.