Aktuální kurz:
  • EUR: 25.410 (24.09.2021)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Nové opatření MZdr s účinností od 10.9.2020 nařizuje:

Nové opatření MZdr s účinností od 10.9.2020 nařizuje:

10.09.2020
povinnost nosit roušku ve všech uzavřených veřejných prostorech včetně pracovišť, kanceláří, provozoven, obchodů, restaurací apod.; výjimku tvoří zaměstnanci vykonávající práci trvale na jednom pracovním místě s rozestupy min. 2 metry; další výjimkou jsou zaměstnanci, kteří byly kvůli zátěži teplem zařazeni do kategorie prací 3 nebo 4; roušku si mohou sundat hosté v restauraci během konzumace

1. Program Antivirus

- program Antivirus byl prodloužen až do 31. 10. 2020, a to obě jeho části:

A – kompenzace nákladů na zaměstnance v nařízené karanténě, nebo když musel zaměstnavatel na základě vládního krizového opatření omezit svůj provoz

B – kompenzace nákladů na zaměstnance ponechané zcela nebo zčásti doma kvůli hospodářským potížím zaměstnavatele vinou koronaviru

2. Pojistné placené zaměstnavatelem

- u pojistného placeného zaměstnavatelem za měsíce červen až srpen 2020 je možno za splnění stanovených podmínek uplatnit jeho úplné prominutí 

3. Kompenzační bonus OSVČ

- stále je možno žádat o kompenzační bonus pro OSVČ, společníky s.r.o. a zaměstnance pracující na DPP/DPČ zakládající účast na nemocenském pojištění

4. Covid ubytování

- dne 11. 9. 2020 má být spuštěn program Covid ubytování, přes nějž budou moci provozovatelé ubytovacích služeb žádat o kompenzaci za kapacity neobsazené kvůli pandemii koronaviru; přesné podmínky účasti v programu se stále dolaďují

5. Obecně

- dále platí protiepidemiologická opatření omezující též některé podnikatelské aktivity; zakázány jsou venkovní akce s účastí nad 1000 osob a vnitřní akce s účastí nad 500 osob, s výjimkami v podobě rozdělení účastníků vnitřní akce do oddělených sektorů včetně samostatných východů; při účasti 100 osob na vnitřní akci je až na výjimky povinné nošení roušek, stejně jako v hromadných dopravních prostředcích a v prostorách úředních, zdravotnických a sociálních bez ohledu na počet přítomných osob, opět s výjimkami