Aktuální kurz:
  • EUR: 25.405 (15.10.2021)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Novinky k povinnému testování zaměstnanců

Novinky k povinnému testování zaměstnanců

05.03.2021
Přinášíme vám v souvislosti s pandemií COVID-19 další aktuální informace. Novinky se týkají především povinného testování ve firmách a upozorňují také na některé důležité termíny pro zaměstnavatele.

GFX | prispevky_web | 5.jpg

Zaměstnavatelé s 50 a více zaměstnanci nově nesmí umožnit zaměstnanci vstup na pracoviště, který v posledních 7 dnech neabsolvoval test na COVID-19 s negativním výsledkem.

Zaměstnavatelé můžou organizovat testování zaměstnanců na pracovišti dle vlastního uvážení, důležité je zamezit vstup zaměstnanci na pracoviště bez negativního testu.

Pokud zaměstnanec v období sedmidenního testování vykonává práci mimo pracoviště, na kterém je organizováno testování, zaměstnavatel musí takovému zaměstnanci testování umožnit (netýká se pracovníků dlouhodobě vykonávající práci z domova, home office).

Všichni zaměstnanci mají povinnosti se testování podrobit, odmítnutí nechat se testovat se považuje za porušení zákoníku práce. Takovým zaměstnancům zaměstnavatel neumožní vstup na pracoviště.

Níže naleznete důležité termíny a povinnosti pro zaměstnavatele dle počtu zaměstnanců.

Firmy s počtem zaměstnanců 50-249:

1) od 5.3.2021 mít smluvně dostupné testy pro všechny své zaměstnance;

2) v období od 8.3 do 14.3.2021 včetně musí své zaměstnance vyzvat k absolvování testu, zaměstnanci jsou povinni tento test absolvovat;

3) od 15.3.2021 nesmí být na pracovišti přítomen žádný zaměstnanec, který v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených testů s negativním výsledkem.

Firmy s počtem zaměstnanců 250 a více:

1) již od 3.3.2021 mít smluvně dostupné testy pro všechny své zaměstnance;

2) v období od 5.3 do 11.3.2021 včetně musí své zaměstnance vyzvat k absolvování testu, zaměstnanci jsou povinni tento test absolvovat;

3) od 12.3.2021 nesmí být na pracovišti přítomen žádný zaměstnanec, který v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených testů s negativním výsledkem.

 

Více informací naleznete na www.mpo.cz.