Aktuální kurz:
  • EUR: 25.405 (15.10.2021)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Novinky (nejen) z daňové oblasti

Novinky (nejen) z daňové oblasti

04.01.2021
Nový rok 2021 s sebou přináší spoustu důležitých změn. Níže naleznete přehled všech novinek a informací platné od 1.1.2021, které by měl mít na paměti každý z nás.

 GFX | prispevky_web | 1.jpg

Zrušení superhrubé mzdy

Od nového roku dochází k jejímu úplnému zrušení, základ pro výpočet zálohy na daň nebude navýšen o sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, tak jako jsme znali doposud. Tato změna se poprvé promítne ve mzdách za leden 2021.
V souvislosti s touto změnou dochází k úpravě sazeb daně z příjmů fyzických osob, a sice 15 % základu daně pro první sazbu a 23 % základu daně pro druhou zvýšenou sazbu. S tímto novým způsobem zdanění bylo také zrušeno solidární zvýšení daně.
Nový rok přináší zvýšení minimální mzdy na 15 200 Kč měsíčně/90,50 Kč za hodinu. Zvyšují se též jednotlivé hranice zaručené mzdy a hranice sociálního a zdravotního pojištění. Například u DPČ byla zvýšena hranice pro neplacení pojistného ze 3 000 Kč na 3 500 Kč.
Zvýšení se dočkala i sleva na poplatníka, která se pro rok 2021 zvyšuje o 3 000 Kč na 27 840 Kč. Vláda schválila další zvýšení i pro rok 2022 o další 3 000 Kč, celkem si tedy poplatník bude moct od základu daně odečíst částku ve výši 30 840 Kč za rok.

Stravenkový paušál

Nový daňový balíček s sebou přinesl i novinku ve formě stravenkového paušálu. Jedná se o další způsob příspěvku zaměstnavatele zaměstnanci na stravování, nově však ve formě peněžitého příspěvku, který tak doplňuje doposud využívané závodní stravování a stravenky. Tento příspěvek je z pohledu zaměstnance osvobozen od daně z příjmu do maximální výše 70 %, tedy 75,60 Kč. Naopak zaměstnavatel si může poskytnutý příspěvek uplatnit jako daňově uznatelný náklad v plné výši.

Paušální daň

Hlavní novinkou letošního roku je tzv. paušální daň, která byla pro rok 2021 stanovena pro OSVČ – neplátce DPH s ročními příjmy do 1 000 000 Kč, na částku 5 469 Kč měsíčně. Tato platba v sobě zahrnuje mimo platby daně z příjmu ve výši 100 Kč také platby sociálního (2 976 Kč) a zdravotního (2 393 Kč) pojištění. V případě zájmu je nutno nahlásit příslušnému finančnímu úřadu do 11. ledna.
Tato nová daň s sebou nese řadu výhod i nevýhod. Její placení je sice jednoduché, při jejím použití ovšem například není možné uplatňovat současně slevy na dani (na děti, na manželku) apod.

Výpočet dovolené podle odpracovaných hodin

Změna nastává také ve výpočtu dovolené zaměstnancům. Nově se dovolená počítá v hodinách, nikoliv ve dnech, jak jsme byli doposud zvyklí. Mění se nejen způsob výpočtu, ale i pravidla pro krácení a možnosti převodu dovolené.
Novela zákoníku práce přináší mimo jiné i novinku ve formě sdíleného pracovního místa. Nově mohou jedno pracovní místo sdílet dva či více zaměstnanců, kteří mají pracovní dobu rozvrženou dle dohody se zaměstnavatelem.

Prodloužení lhůty k podání daňového přiznání

Pro osoby podávající písemně se lhůta podání daňového přiznání nemění, zde zůstává termín podání k 1.4.2021 (odevzdání elektronicky se však nevylučuje, lze taktéž). Novinkou je lhůta podání výhradně elektronickou formou, a to do 1.5.2021 (resp. 3.5.2021).

Povinný test vlastního kapitálu při rozdělování zisku rozšířen i na s.r.o. a družstva

Odpisy majetku

V neposlední řadě došlo k úpravě, a sice zvýšení daňové vstupní ceny hmotného majetku ze 40 000 Kč na 80 000 Kč v případě majetku zařazeného od 1.1.2020 a později. Úplnou novinkou je retroaktivita, které účetní jednotka může, ale nemusí využít. Tato nová hranice platí i pro technická zhodnocení dokončená a uvedená do stavu způsobilého obvyklému užívání od 1.1.2020.
Účetní jednotky také mohou využít možnosti rychlejšího odpisu hmotného majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině, pořízeného v období 2020-2021.

Více informací naleznete na www.mfcr.cz.