Aktuální kurz:
  • EUR: 25.405 (15.10.2021)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Nový program pro podnikatele COVID - 2021

Nový program pro podnikatele COVID - 2021

12.04.2021
Již dnes startuje příjem žádostí nového vládní programu COVID - 2021. Cílem programu je podpora podnikatelů, pomoc je určena na udržení a provoz podnikatelské činnosti. Jaké jsou tentokrát podmínky získání a kdo může o podporu žádat se dočtete v následujícím příspěvku.

GFX | prispevky_web | pexels-pixabay-259251.jpg

Od dnešního dne bude možné podávat žádosti o podporu v programu COVID-21. Podpora je určena podnikatelům na náklady na provoz a na udržení jejich činnosti, kterými jsou myšleny náklady na materiál a služby, osobní náklady, odpisy, daně apod.

Podmínkou podpory je prokázání poklesu tržeb žadatele za srovnávané období (1.1.-31.3.2021) oproti srovnávacímu období (1.1.-31.3.2019 nebo 1.1.-31.3.2020) o alespoň 50 %.

Výše podpory závisí na počtu zaměstnanců žadatele (maximálně 500 Kč/zaměstnance) a počtu dní rozhodného období (max. 80 dní). Zaměstnancem se pro účely programu rozumí osoba v pracovním poměru, spolupracující osoby a také jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Musí však jít o zaměstnance přihlášeného k 11. lednu 2021 k platbě sociálního pojištění. Pro zaměstnavatele s méně než třemi zaměstnanci bude podpora činit vždy 1 500 Kč na den (podmínkou je však alespoň jeden zaměstnanec vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků - FTE). Počet dní je dán dobou mezi 11. lednem a 31. březnem 2021, celkem tedy 80 dní.

Podporu z programu COVID-21 nelze kombinovat s dosavadními podporami vyjma programu Antivirus a programu COVID-Ubytování II (v jehož případě se z důvodu zamezení souběhu podpory za rozhodné období považuje 23.1.-31.3.2021, tedy 68 dní).

Více informací se dočtete na www.mpo.cz.