Aktuální kurz:
  • EUR: 25.410 (24.09.2021)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Určitost předmětu podnikání (činnosti) obchodní korporace dle aktuální judikatury NSS

Určitost předmětu podnikání (činnosti) obchodní korporace dle aktuální judikatury NSS

03.09.2021
Dne 12. května 2021 vydal Nejvyšší soud České republiky rozhodnutí, které se zabývá nutnou určitostí zápisu předmětu podnikání nebo činnosti v obchodním rejstříku. Konstatoval, že předmět podnikání "výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" není způsobilý k zápisu v obchodním rejstříku.

GFX | prispevky_web | hammer-719066_1920.jpg

Až do května tohoto roku bylo běžnou praxí, že obchodní korporace do obchodního rejstříku zapisovaly předmět podnikání (činnosti) ve znění „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Tento předmět měly uvedený také ve společenské smlouvě (stanovách). Nejvyšší soud však rozhodl, že tato praxe je v rozporu s platnou právní úpravou z důvodu její nedostatečné určitosti.

Předmět podnikání nebo činnosti obchodní korporace je jednou z obligatorních obsahových náležitostí společenské smlouvy (stanov), která je zároveň skutečností zapisovanou do obchodního rejstříku. Účelem ujednání společenské smlouvy (stanov) o předmětu podnikání (činnosti) obchodní korporace je zajistit, aby obchodní korporace vykonávala výlučně činnosti, které jí její společníci či členové určili.

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ujednání společenské smlouvy (stanov), podle něhož je předmět podnikání obchodní korporace ve znění „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ nesplňuje požadavek určitosti, neboť z něj není zjevné, co je předmětem podnikání dané společnosti, a odpovídajícího výsledku se nelze dobrat ani výkladem.

Všem, kteří mají tento předmět podnikání zapsán, zvláště pokud jde o jediný zapsaný předmět podnikání, doporučujeme zvážit při nejbližší návštěvě notáře nahrazení tohoto zápisu jedním či více obory živnosti volné (v příloze č. 4 živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. je v současnosti uvedeno 82 takových oborů).

K nápravě Vás může vyzvat též rejstříkový soud. V takovém případě byste museli změnu u notáře provést ve lhůtě stanovené soudem.

 

V případě jakýchkoli dotazů či požadavků se můžete obrátit na našeho právníka.

JUDr. Petr Polanský
polasky@euregnia.cz