Založit si s.r.o. nebylo nikdy snazší. Nebo snad ano?

Začátkem roku 2021 nabyla účinnosti novela zákona o obchodních korporacích, která mimo jiné zrušila povinnost zřídit zvláštní účet v bance určený ke splacení peněžitých vkladů společníků. Tento krok vedl k jisté úspoře administrativy a pravděpodobně také k důvodu, proč v prvním kvartále roku 2021 vznikl rekordní počet nových firem. Motivací pro podnikatele byla i startující ekonomika, která se začala otevírat po lockdownu.


Důvodem, proč jsou s.r.o. mezi podnikateli tak oblíbené, je pravděpodobně i fakt, že k jejímu založení vám postačí symbolická 1,- Kč. V případě, že bude mít společnost například dva společníky, musí být minimální výše vkladu, tedy základní kapitál společnosti, alespoň ve výši 2,- Kč. Tento kapitál je rozdělen mezi společníky jednotlivě a na každého společníka tedy připadá podíl ve výši 1,- Kč. Zákon nijak neomezuje si ve společenské smlouvě určit vklad vyšší.

Vkladovou povinnost může společník splnit splacením v penězích nebo nepeněžní formou, vnesením nepeněžitého vkladu, kdy je však třeba nutný odhad ceny. Ocenění musí být uvedeno ve společenské smlouvě. Kromě toho musí podnikatelé zapsat společnost do obchodního rejstříku.

Dříve zákon udával kapitálovým obchodním společnostem povinnost uložit peněžité vklady na zvláštní účet v bance. Tento vklad zřídil správce vkladů, typicky zakladatel společnosti. Nově však od 1.1.2021 není nutné tento zvláštní účet v bance zřizovat, vklady lze splatit i jiným způsobem, například prostým uložením u správce vkladů za pomoci notáře. Nutno však podotknout, že tento zjednodušený postup se uplatní v případě, kdy výše všech vkladů nepřesáhne částku 20.000,- Kč. 

 

Zvažujete založení s.r.o., ale nejste si jistí nebo nevíte jak na to?

Obraťte se na Euregnii, kde vám se vším pomůže zkušený tým odborníků!