Aktuální kurz:
  • EUR: 25.410 (24.09.2021)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Žhavá novinka ke GDPR

Žhavá novinka ke GDPR

11.04.2019
V nejbližších dnech nabydou účinnosti oba tuzemské předpisy k unijnímu nařízení GDPR o ochraně osobních údajů (adaptační zákon a doprovodný zákon).
Národní úprava přináší oproti normám unijním některá změkčení povinností pro zpracovatele údajů.
 
V případě zpracování údajů ze zákona (např. vedení zaměstnaneckých agend) či ve veřejném zájmu bude moci zpracovatel (např. zaměstnavatel) plnit svou informační povinnost vůči subjektům též zveřejněním na svých internetových stránkách, tedy bez individuálního informování každého subjektu údajů (např. zaměstnance).
 
Maximální výše pokuty, kterou může Úřad pro ochranu osobních údajů v souvislosti s porušením povinností uložit právnické osobě, byla snížena na 10.000.000,- Kč, přičemž subjektům veřejného sektoru nebudou pokuty ukládány vůbec (bude od uložení vždy upuštěno). I v případě soukromých právnických osob však může Úřad nejprve stanovit lhůtu k odstranění zjištěných nedostatků, a v případě nápravy upustit od správního potrestání.