Aktuální kurz:
  • EUR: 25.405 (15.10.2021)

Facebook link
EUREGNIA.cz > Nabízené služby > Ekonomické poradenství, finanční analýzy

Ekonomické poradenství, finanční analýzy

Využijte odborných znalostí a zkušeností společnosti Euregnia ve vašem podnikání, ať už jste na jeho začátku, nebo naopak řešíte důležité změny či jeho lepší efektivnost. Poskytneme vám ekonomické poradenství, které vám pomůže najít správnou cestu a učinit zásadní rozhodnutí. V oblasti ekonomického poradenství pomáháme našim klientům již od roku 1999. Pokud uvažujete o využití ekonomického poradenství nebo chcete zpracovat finanční analýzu, pak nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Ekonomické poradenství na míru

Provádíme zpracování níže uvedených podnikatelských záměrů:

Rozvoj vašeho podniku je doslova závislý na správných rozhodnutích, na účelném uvolňování finančních prostředků a inovacích. Veškeré kroky, které v této oblasti provádíte, ovlivňují budoucnost vašeho podnikání. Řada rozhodnutí se zdá v krátkodobém horizontu jako správná, ale mnohokrát teprve následný vývoj v delším časovém horizontu ukáže, zda je tomu tak doopravdy. Eliminujte špatná rozhodnutí a neefektivní volby s pomocí ekonomického poradenství, které vám umí ušetřit řadu zbytečných nákladů, nebo naopak dopomoci k efektivnější volbě s výsledným navýšením vašeho podnikatelského potenciálu a aktiv.

Komu umíme pomoci?

Rozsah našich služeb je široký - nabízíme klientům podnikové a finanční poradenství zahrnující:

Výstup ekonomického poradenství

Výstupem ekonomického poradenství směrem ke klientovi bývají doporučení, konzultace, písemné stanoviska, zpracování a zajištění realizací.

Finanční analýzy pro firmy

Ekonomické poradenství
Zpracováváme rozbory od nejjednodušších problematik, přes finanční rozbory jednotlivých investičních záměrů, až po nejsložitější finanční analýzy výsledků hospodaření nebo finančních kroků větších společností o několika provozech. Součástí analýz jsou také prognózy rozvoje a studie proveditelnosti.

Dokážeme pro vás taktéž zpracovat analýzu pro:

Výstup finanční analýzy

Finanční analýza, ekonomická analýza, hodnocení ekonomické stability aj.