Aktuální kurz:
  • EUR: 25.405 (15.10.2021)

Facebook link
EUREGNIA.cz > Nabízené služby > Vedení účetnictví

Vedení účetnictví

KOMPLETNÍ ÚČETNÍ SERVIS

V rámci služeb vedení účetnictví preferujeme individuální přístup ve formě průběžných konzultací s klientem. Poskytujeme externí vedení účetnictví. Klient je průběžně informován o lhůtách a termínech pro odvodové povinnosti, o stavu pohledávek a závazků, o stavu majetku, o výsledcích hospodaření firmy.

VÝSTUP KOMPLETNÍHO ÚČETNÍHO SERVISU

DOHLED A KONTROLA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Jedná se o dohled nad vedením účetnictví z hlediska daňových dopadů a účetní metodiky.

VÝSTUP DOHLEDU A KONTROLY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Průběžné zprávy o zjištěných nedostatcích, doporučení vedoucí k jejich odstranění, posouzení již zpracovaných daňových přiznání. Zastupování poplatníka před orgány statní správy.

VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE

Každá účetní jednotka má povinnost sestavit vniřní účetní směrnice. Díky mnohaletým zkušenostem v oblasti outsourcingu ekonomických služeb nabízíme zavedení a zpracování vnitropodnikových směrnic na míru dle platné aktuální legislativy.

INVENTARIZACE