Aktuální kurz:
  • EUR: 26.305 (05.03.2021)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Elektronická evidence tržeb ve 3. a 4. fázi

Elektronická evidence tržeb ve 3. a 4. fázi

Ústavní soud koncem loňského roku rozhodl o odložení třetí a čtvrté fáze elektronické evidence tržeb do doby, než bude provedena novela tohoto zákona.

Ústavní soud rozhodl také o tom, že DIČ nově nebude povinnou součástí účtenky, ačkoli povinnost zasílat DIČ do informačního systému správce daně nadále zůstává v platnosti.

Nebude ani nutné evidovat platby kartou. A to proto, že takové platby jsou (na rozdíl od hotovostních plateb) dohledatelné i jinak.