Aktuální kurz:
  • EUR: 25.410 (24.09.2021)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Kdy může podnikatel zaměstnat cizince?

Kdy může podnikatel zaměstnat cizince?

08.12.2017
Aby byl zaměstnavatel oprávněn cizince zaměstnat, vyžaduje zákon č. 435/2004 Sb., neboli Zákon o zaměstnanosti v § 89 splnění některé z následujících podmínek:

 

  • cizinec je držitelem platné zaměstnanecké karty, nebo

  • cizinec je držitelem karty vnitropodnikového převedeného zaměstnance, nebo

  • cizinec je držitelem modré karty, nebo

  • cizinec má platné oprávnění k pobytu na území ČR a bylo mu krajskou pobočkou Úřadu práce vydáno platné povolení k zaměstnání

 

Zároveň je pro zaměstnavatele nutné s daným cizincem písemně uzavřít pracovní smlouvu či dohodu o pracovní činnosti, popřípadě smlouvu o smlouvě budoucí, z níž vyplývá závazek některou z uvedených smluv uzavřít.