Aktuální kurz:
  • EUR: 25.405 (15.10.2021)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Odborné informace

Odborné informace

Napsali o nás (Dobrý den s kurýrem 9.3.2018):

http://www.idobryden.cz/podnikani/obcas-to-vypada-ze-vseci-kradnu-i-kdyz-to-neni-pravda/6a7b2284-23a6-11e8-9e6c-005056ab0011/

 

Daňový poradce Marek Piech: Občas to vypadá, že „všeci kradnů“, i když to není pravda

Právě v tomto ročním období většině lidí těšení na jarní výlety kalí vědomí, že se opět budou muset popasovat s daňovým přiznáním. „Nejvíce problémů si způsobují lidé, když si daně zpracovávají sami nadšeneckým nebo chalupářským způsobem. To je smrtelné riziko,“ upozorňuje s mírnou nadsázkou jeden z nejvýznamnějších daňových poradců v České republice, Ing. Marek Piech. Před několika dny zavítal do Uherského Hradiště na pozvání daňové a účetní společnosti Euregnia, aby především lidem z oboru přednášel na téma „daňová sebeobrana“.

Daňová sebeobrana - co si pod tímto pojmem můžu představit a proč jste zvolil právě tento název semináře?

Finanční úřady dnes postupují daleko více podle svých interních předpisů a pokynů nadřízených než podle platného práva. Důkazem jsou soudní spory, které Finanční správa prohrává a které se na světlo dostávají díky odvaze obětí a jejich medializaci – typicky například problematika zajišťovacích příkazů a okamžité exekuce a likvidace společností, ale třeba i ustanovení, která musel zrušit Ústavní soud – v EET, kontrolních hlášeních anebo při používání rodných čísel. Seminář se vrací ke kořenům a jeho účastníci se pak dozví, jakým způsobem trvat na uplatňování svých práv garantovaných zákony tohoto státu. Podstata je tedy v tom, aby se lidé uměli bránit ve chvíli, kdy se vede daňové řízení, kdy je na nich uplatňován právě onen nezákonný postup. Proto sebeobrana.

Seminář je určen daňovým poradcům a dalším lidem z oboru. Existuje ale jakési „daňové minimum“, které by měl znát každý člověk?

Informace v kurzu jsou naprosto pro každého. Problémem obyčejných lidí je to, že ani netuší, že nějaká práva mají a že se jich něco dotýká. Minimálně by každý měl vědět, že jedním z jeho ústavních práv je právo na právní pomoc od počátku řízení – tedy právo nebýt v naší daňové džungli sám proti všemocnému státu. Jeden z důvodů, proč se účastní především kolegové daňoví poradci, je prostě v tom, že oni už to pochopili, že vědí o svých právech a právech svých klientů, a proto se ptají a proto se účastní.

Nařízení se často mění, dochází k nejrůznějším změnám... Kde například jako drobný podnikatel získám relevantní aktuální informace k daním?

Informací je všude plno, jsou zadarmo, je jich plný internet. Jeden problém je v tom, které jsou relevantní, a druhý v tom, že se lidé neumí zeptat. Velmi často se stává, že někdo přijde s problémem a očekává jen potvrzení svého názoru. Jenže daňové předpisy trpí obrovským množstvím podmínek a výjimek, o kterých často nemá ani tušení. A pak nastává velké rozčarování, když názor tazatele je sice správný, ale vůbec neřeší jeho problém, prostě proto, že ten má úplně jinou příčinu, jiné parametry a tím i jiné daňové řešení.

Největší neštěstí je bezhlavě kopírovat sousedy, kamarády z hospody a podobně, protože „oni to dělají taky tak“.  A mimochodem, stejně hloupé jako nebezpečné může být i postupovat podle toho, co „říkala ta hodná paní z berňáku“ nebo co napsalo Generální finanční ředitelství někam na web. Oni sledují svoje cíle, maximalizují výběr daní, a to ne vždy znamená, že postupují a vydávají svá doporučení tak, aby byla také zákonná a správná.

Navíc, není to jen problém podnikatelů – běžně se chyby dělají u daně z nemovitostí, v dědictví, při převzetí podniku po náhle zemřelém a podobně. Ze zkušeností vyplývá, že nejvíce chyb si lidé udělají sami hned zpočátku, kdy ještě z toho nemají rozum a často netuší, na co a proč se jich správce daně ptá. A on jejich slabin využije, a tak se snadno naplní, že „všeci kradnú“, i když to ale vůbec není pravda.

A na koho se mám obrátit, pokud si nejsem svými znalostmi jist?

Především je důležité se vůbec někam obrátit – nejvíce problémů si lidé způsobí sami přeceňováním svých znalostí a sil, dělat jakékoli daně „chalupářským“ nebo „nadšeneckým“ způsobem je smrtelné riziko. Na tuto práci jsou určeni daňoví poradci – jejich seznam najdete na www.kdpcr.cz – a jsou to lidé, kteří velmi dobře odhadnou i to, pokud (například) konkrétní problém přesahuje jejich možnosti a pokud (například) je nutno přizvat advokáta, znalce nebo jiného specialistu.

 

autor: Petra Kučerová

 

 

Punktum, spol. s.r.o. a Euregnia s.r.o.

Vás srdečně zvou na dlouhodobý seminář

KURZ ZÁKLADŮ DAŇOVÉ SEBEOBRANY

DAŇOVÝ ŘÁD 2018 S ING. MARKEM PIECHEM

aneb

kdo je připraven, není zaskočen

 

Vážená kolegyně, vážený kolego,

 

rád bych Vám nabídl účast na komplexním a dlouhodobém cyklu seminářů „Nový daňový řád. Je ušitý na míru daňovým poradcům a přizpůsobený rytmu jejich práce.

 

Daňový řád už není „nový“ – po sedmi letech máme na deset novelizací a první judikaturu – obojí často velmi zásadní. A hlavně máme první zkušenosti – často velmi šílené…

 

Co je cílem semináře?

Seznámit účastníky ve dvanácti lekcích podrobně s kompletní právní úpravou zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, včetně navazujících novelizovaných předpisů (zákon o FS, další daňové zákony) a prováděcích vyhlášek. Cílem kurzu je dát pevné základy správy daní, vypěstovat základní schopnost rozpoznat problém a správně reagovat v komunikaci se správcem daně. Nejvíce chyb (a nenapravitelných) se dělá právě v prvních okamžicích komunikace se správcem daně!

 

Pro koho je seminář určen?

Především pro daňové poradce. Klidně také pro asistenty nebo zaměstnance, zejména pokud se věnují komunikaci se správcem daně. Velmi vhodný je kurz i pro advokáty, auditory, realitní makléře a podobné ekonomické profese, zejména vyspělejší účetní kanceláře.

 

Jak bude seminář probíhat?

Kurz poklidně a podrobně vysvětlí teorii (text platné právní úpravy) s důrazem na obecná ustanovení a nejčastěji používané postupy a procesy. Je doplněn aktuální a zásadní

novou i starší použitelnou judikaturou. Zejména je pak ponechán zásadní prostor na dotazy

a problémy posluchačů.

 

Kurz klade důraz na praxi

Bude posílen prostor na zásadní a zcela nejvíce zanedbávaná témata:

Ústní jednání a protokol (nejčastější chyby)

Výslech svědka (kladení otázek)

Lhůty (počítání a plánování)

Nahlížení do spisů (a nejčastější způsoby, jakými správce daně manipuluje s obsahem spisu, provádí podvody s ním – obrana proti tomu a návody, jak to zjistit a dokumentovat)

Daňová kontrola (důraz na projednání VKZ)

Dokazování (a jak navrhovat další důkazy a jak vyžadovat jejich hodnocení)

 

Probereme i speciální problematiky, jako je „KOMBAJN“ (u kontrolních hlášení) nebo kontroly u EET.

Cílem kurzu není vychovat špičkové specialisty na správu daní – cílem je naučit každého, jak se bránit organizovanému postupu správce daně v první linii, ve chvíli, kdy se každý musí rozhodovat sám za sebe a nemá čas zavolat Kobíka, Hajdučíka, Hubala, Lančíka, Hajduška a další hvězdy správy daní.

 

Cílem je daňová sebeobrana pro každého v první linii

Seminář je členěn do šesti dvoudenních seminářů s tím, že všech 12 lekcí bude realizováno cca od 9:00 do 17:00 hod., a to zásadně mimo termíny daňových přiznání apod. Doporučujeme přespat mezi oběma dny v Uherském Hradišti. V žádném případě nepůjde o nějakou masovou zábavu, předpokládáme 15 až 20 účastníků tak, aby všichni měli prostor k individuálním dotazům a konzultacím.

 

Kdo seminář povede

Jeden z Vás - Ing. Marek Piech – daňový poradce č. 0984. Správa daní je léta moje specializace a často takřka srdeční záležitost. Léta jsem členem sekce odborného kolegia

pro správu daní, členem sekce pro otázky profese daňového poradce (které se správou daní často velmi úzce souvisejí) a sekce IT. Také jsem byl po tři léta členem Prezidia Komory daňových poradců ČR.

 

Kde a kdy bude seminář probíhat

V Uherském Hradišti, v sídle daňové a účetní společnosti EUREGNIA s.r.o.

7. a 8. března 2018

Další setkání proběhnou v intervalu přibližně 1,5 - 2 měsíců, vždy tak, abychom nekolidovali například s termíny zpracování DPH apod., další termíny si schválí účastníci na prvním setkání.

 

Jaká je cena semináře?

Pro daňové poradce 24 000 korun, pro ostatní 28 000 korun. Cena je již včetně 21 %

DPH, platí se předem a zahrnuje i drobné občerstvení. Cena pro absolventy kteréhokoli

našeho předešlého kurzu je 20 000 korun! Stejnou cenu poskytujeme i pro druhého a další

účastníky z jedné společnosti.

Zařazení do kurzu je jisté až po zaplacení! Pokud se na někoho nedostane, bude osloven

přednostně při otevírání dalších kurzů.

 

Další výhody semináře

Nerad slibuji, co nemohu splnit nebo ovlivnit. Možná se účastníkům podaří vytvořit partu, která bude držet pohromadě ještě dlouho po skončení kurzu. Hlavně ale uděláte něco pro sebe. V každém případě se kurz plně započítává do kontinuálního profesního

vzdělávání (viz www.kdpcr.org).

 

Informace a přihlášky:

Protože nechceme dále zvyšovat náklady, preferujeme komunikaci

e-mailem (info@punktum.cz) popř. na tel. č. 553 625 988.

 

 

Těšíme se na Vás.

Ing. Marek Piech, daňový poradce

Ivona Huňková, Euregnia s.r.o.