Aktuální kurz:
  • EUR: 25.410 (24.09.2021)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Připravovaná koncepční novela zákoníku práce (plánovaná účinnost od 1. 7. 2017)

Připravovaná koncepční novela zákoníku práce (plánovaná účinnost od 1. 7. 2017)

08.03.2017
1. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)
  • Pro zaměstnance pracující na dohodu se mají zavést stejná pravidla týkající se pracovní doby a doby odpočinku jako u zaměstnanců v pracovním poměru, vyjma ustanovení o přesčasech a pracovní pohotovosti. Stejná bude muset být i evidence pracovní doby, opět vyjma evidence přesčasů a pracovní pohotovosti.

  • Zaměstnancům pracujícím na dohodu bude muset být poskytována alespoň zaručená mzda (odstupňovaná dle náročnosti práce do 8 tříd), když doposud byla spodní hranicí jen mzda minimální.

  • U DPČ má činit období, v němž se bude zkoumat nepřekročení zákonného limitu odpracované doby (tj. poloviny standardního úvazku), jen max. 26 týdnů oproti současným max. 52 týdnům. Zaměstnanec na DPČ tak bude moci pracovat na plný úvazek jen čtvrt roku (doposud půl roku).

  • Při skončení DPP nebude zaměstnavatel až na výjimky (exekuce na odměnu z dohody) povinen vystavovat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání.