Efektivní řízení ESG rizik

Společnostem působícím v Evropské unii stanovuje CSRD směrnice nové standardy a povinnosti pro environmentální, sociální a správní (ESG) výkaznictví, a to za použití stejných metodologií, jednotek a digitální databáze.


Nezaměřuje se pouze na zveřejňování výkonnosti, ale také na modelování budoucí strategie a scénářů pro efektivní řízení ESG rizik. Poprvé bude efektivně usnadněno zveřejňování informací o udržitelnosti, které jsou konzistentní, srovnatelné, spolehlivé a budou začleněny do rozhodovacího procesu investorů.

U organizací dotčených CSRD směrnicí to bude mít významný dopad na způsob, jakým monitorují, měří a vykazují svoji udržitelnost. Tento požadavek na odpovědnost a transparentnost však také přinese výhody a zvýší obchodní efektivitu.

CSRD je tedy prvním regulačním nástrojem, který se zaměřuje na udržitelnost a zajistí budoucím generacím prosperitu tím, že zaujme holistický přístup napříč ESG v tak široké a hluboké úrovni detailů.

EU

 1. Evropský parlament 
  je zákonodárným orgánem EU, jediným přímo volený orgán EU, poslanci Evropského parlamentujsou voleni přímo občany EU každých 5 let, aktuálně je v něm 705 poslanců a poslankyň
 2. Rada EU

  Politické centrum exekutivy, rada EU je hlavní legislativní orgán

 3. Evropská komise
  Ursula von der Leyen – předsedkyně evropské komise, je přítomná v Bruselu, podléhá radě EU (ta to iniciuje, naše politika, říká, co má být vypracováno, má učený počet členů, podle toho, kolik je členských států, agendy se dělají podle počtu států (bezpečnost, migrace – může se i rozdělit mezi více států), (sbor komisařů, kteří mají své rezorty), Jourová vyslána za ČR (ale pracuje přímo pro Brusel- její agenda jsou rovné příležitosti, gender atd.)
 4. Evropský soudní dvůr (Lucemburský)
  žádný takový podobný orgán v ČR nemáme

 

Komunitární právo = právo EU, má přednost před naším (českým právem)

Právo, které EU zdědila po evropském hospodářském společenství nebo, které si sama vytvořila a dále tvoří

 • Primární právo -zřizovací smlouvy – Maastrichtská smlouva, Lisabonská smlouva, sama si EU nevytvořila, ale dostala od státu EU, vytváří (zřizuje) samotnou EU

 • Sekundární právo - právo vytvářené Evropskou unií, tvoří ho:

  a) nařízení – výplody rady EU, sepíše komise a odkývá Evropský parlament, nařízení má obecnou závaznost (pro všechny státy EU, občany, všeobecně) a bezprostřední použitelnost v každém členském státě EU

  - přímo aplikovatelné, na to jaké povinnosti a práva

  b) směrnice - výplody rady EU, sepíše komise a odkývá Evropský parlament, závazná pouze pro členské státy EU - NE všeobecně, nemá bezprostřední použitelnost (účinek), závazně určuje státům, co mají dosáhnou, ale volbu, jak toho dosáhnout nechává na parlamentu, na vládě, ČR musí schválit právní předpisy, cíl je konečně závazný, jinak vy mohly být sankce, cíl je formálně závazný

  c) rozhodnutí (precedenty) – rozhoduje soudní dvůr, je závazné pouze pro žalobce a žalovaného

  d) doporučení a stanoviska (konzultativní)

 

Social reponsability

Společenská odpovědnost je etický rámec, ve kterém člověk pracuje a spolupracuje s ostatními lidmi a organizacemi ve prospěch komunity. Organizace projevuje odpovědnost mnoha způsoby  darováním, podporou dobrovolnictví, které jsou přinosem pro životní prostředí

Odpovědnost je individuální, zahrnuje rovnováhu mezi ekonomikou a ekosystémem.

 Společenská odpovědnost se netýká pouze obchodních organizací, ale také každého, kdo svým jednáním ovlivňuje životní prostředí.

Výhody společenské odpovědnosti

Prospívání společnosti a snižování negativních dopadů na životní prostředí

Jak prospívá firmám společenská odpovědnost

Kromě potenciálního zvýšení hospodářského výsledku mohou společnosti posílit image své značky. Může mít také pozitivní dopad na morálku zaměstnanců

 

Sustainability - udržitelnost (vývoje)

Schopnost uspokojit své základní potřeby, tak abychom budoucím generacím umožnili to stejné na stejné úrovni, zkrátka chovat se ohleduplně, vůči budoucím generacím

Jedná se tedy   o udržitelné investování, nebo také investování podle (ESG) kritérií, což  je forma investování, při které se mimo finančního zisku hledí také na udržitelnost a sociální impakt dané investice. Poukazuje se zde hlavně na benefity spojené s vyšší finanční výkonností a nižším rizikem.

Nové standardy Evropské unie pro vykazování udržitelnosti, definují ukazatele, které by společnosti měly uvádět ve svých zprávách o ESG  (environmental, social, governance)

Standardy ESRS byly vytvořeny tak, aby byly v souladu jak s taxonomií (což je přístup EU, podle kterého se definuje udržitelnost investic EU) a Zelenou dohodou pro Evropu, tak s iniciativou GRI (Global Reporting Initiative), což jsou nejrozšířenější mezinárodní standardy pro podávání zpráv o ESG.

Environment – životní prostředí

Jde o celkový vliv firmy na životní prostředí, společnost a způsob jejího vedení, na jejichž základě můžeme číslem vyjádřit „udržitelnost“ či „odpovědnost“ firmy. Je to metoda, díky které firmy formulují své udržitelné obchodní strategie a efektivně naplňují stanovené cíle.

 

A v rámci tohoto se zajímají se zejména o:

Klimatická změna
 • emise skleníkových plynů (uhlíková stopa)
 • efektivní využívání energií
 • čisté energie (energetický mix)

 

Znečištění a odpady
 • emise toxických plynů a dalších látek
 • odpadová politika
 • nakládání a likvidace obalových materiálů

 

Recyklace a principy cirkulární ekonomiky
Kvalita vody a vodní zdroje

 

Příležitost pro životní prostředí
 • čisté technologie
 • zelené budovy

Reporting

Hlášení - ESG je spojené s nefinančním reportingem, který za fiskální rok 2025 budou muset firmy v EU s více než 250 zaměstnanci, čistým obratem nad 40 mil. EUR ročně (cca 1 miliarda Kč) nebo s aktivy v rozvaze vyšší než 500 mil. Kč dle nové evropské legislativy zahrnout do svých výročních zpráv.

Povinnost reportingu ESG informací bude mít přes tisíc českých firem.

Tato povinnost by se za fiskální rok 2026 měla vztahovat také na všechny malé a střední podniky. Je však pravděpodobné, že se jich dotkne mnohem dříve skrz dodavatelsko-odběratelské řetězce větších firem.

EU se proto pravidla pro reporting udržitelnosti rozhodla sjednotit tak, aby informace byly transparentní a vzájemně porovnatelné a aby s nimi mohli zákazníci, obchodní partneři a investoři firem na evropském trhu pracovat.

 

Autorky: Klára Páčová a Nela Urbánková - studentky VOŠ OAUH

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je EUREGNIA, s.r.o., Otakarova 1523, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 27665135.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: EUREGNIA, s.r.o., Otakarova 1523, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 27665135.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.