Ekonomické poradenství, finanční analýzy

Využijte odborných znalostí a zkušeností společnosti Euregnia ve vašem podnikání, ať už jste na jeho začátku, nebo naopak řešíte důležité změny či jeho lepší efektivnost. Poskytneme vám ekonomické poradenství, které vám pomůže najít správnou cestu a učinit zásadní rozhodnutí. V oblasti ekonomického poradenství pomáháme našim klientům již od roku 1999. Pokud uvažujete o využití ekonomického poradenství nebo chcete zpracovat finanční analýzu, pak nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.


Ekonomické poradenství na míru

Provádíme zpracování níže uvedených podnikatelských záměrů:

 • pro účely žádosti o úvěr,
 • rozpracování kalkulací,
 • poradenství při tvorbě organizačních směrnic,
 • při volbě právní formy podnikání,
 • při zaměstnávání pracovníků,
 • studií proveditelnosti apod.

Rozvoj vašeho podniku je doslova závislý na správných rozhodnutích, na účelném uvolňování finančních prostředků a inovacích. Veškeré kroky, které v této oblasti provádíte, ovlivňují budoucnost vašeho podnikání. Řada rozhodnutí se zdá v krátkodobém horizontu jako správná, ale mnohokrát teprve následný vývoj v delším časovém horizontu ukáže, zda je tomu tak doopravdy. Eliminujte špatná rozhodnutí a neefektivní volby s pomocí ekonomického poradenství, které vám umí ušetřit řadu zbytečných nákladů, nebo naopak dopomoci k efektivnější volbě s výsledným navýšením vašeho podnikatelského potenciálu a aktiv.


Komu umíme pomoci?

 • Ekonomické poradenství pro živnostníky.
 • Ekonomické poradenství pro obchodní společnosti.
 • Ekonomické poradenství pro nestátní příspěvkové a rozpočtové organizace.
 • Ekonomické poradenství pro státní instituce.

Rozsah našich služeb je široký - nabízíme klientům podnikové a finanční poradenství zahrnující:

 • zpracování podnikatelského záměru,
 • zpracování kalkulací,
 • akvizice,
 • likvidace,
 • fúze,
 • restrukturalizace,
 • získání finančních prostředků,
 • založení nové společnosti.


Výstup ekonomického poradenství

Výstupem ekonomického poradenství směrem ke klientovi bývají doporučení, konzultace, písemné stanoviska, zpracování a zajištění realizací.


Finanční analýzy pro firmy

Zpracováváme rozbory od nejjednodušších problematik, přes finanční rozbory jednotlivých investičních záměrů, až po nejsložitější finanční analýzy výsledků hospodaření nebo finančních kroků větších společností o několika provozech. Součástí analýz jsou také prognózy rozvoje a studie proveditelnosti.


Dokážeme pro vás taktéž zpracovat analýzu pro:

 • získání rychlého a nenákladného obrazu o aktuální finanční situaci podniku,
 • srovnání s rozpočtovými hodnotami,
 • nástroj průřezové analýzy,
 • srovnání s výší poměrových ukazatelů u obdobných skupin považovaných za standard.


Výstup finanční analýzy

Finanční analýza, ekonomická analýza, hodnocení ekonomické stability aj.