Vedení účetnictví

Kompletní účetní servis

V rámci služeb vedení účetnictví preferujeme individuální přístup ve formě průběžných konzultací s klientem. Poskytujeme externí vedení účetnictví. Klient je průběžně informován o lhůtách a termínech pro odvodové povinnosti, o stavu pohledávek a závazků, o stavu majetku, o výsledcích hospodaření firmy.


Výstup kompletního účetního servisu

Účetní knihy, účetní závěrky a daňová přiznání. U fyzických osob zpracujeme přehledy pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení.


Dohled a kontrola nad vedením účetnictví

Jedná se o dohled nad vedením účetnictví z hlediska daňových dopadů a účetní metodiky.


Výstup dohledu a kontroly vedení účetnictví

Průběžné zprávy o zjištěných nedostatcích, doporučení vedoucí k jejich odstranění, posouzení již zpracovaných daňových přiznání. Zastupování poplatníka před orgány statní správy.


Vnitropodnikové směrnice

Každá účetní jednotka má povinnost sestavit vniřní účetní směrnice. Díky mnohaletým zkušenostem v oblasti outsourcingu ekonomických služeb nabízíme zavedení a zpracování vnitropodnikových směrnic na míru dle platné aktuální legislativy.


Inventarizace